Hợp đồng đại lý bảo hiểm nhân thọ độc quyền dài hạn giữa Dai-ichi Life Vietnam và Tập đoàn Mai Linh

GV Lawyers là đơn vị tư vấn pháp lý duy nhất cho việc hợp tác độc quyền giữa Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (Tập đoàn Mai Linh) về hoạt động phát triển mạng lưới bảo hiểm nhân thọ độc quyền trong vòng 15 năm. Bằng việc kết hợp giữa các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chất lượng của Dai-ichi Life Việt Nam và mạng lưới thị trường rộng lớn của Tập đoàn Mai Linh, việc hợp tác kinh doanh có mục tiêu sẽ thúc đẩy hiệu quả hoạt động phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Dai-ichi Life Việt Nam đến tất cả các tỉnh, thành phố trên khắp Việt Nam, cũng như góp phần vào sự phát triển của cả hai công ty có tên tuổi lớn tại Việt Nam.

Theo đó, chúng tôi tư vấn cho Dai-ichi Life Việt Nam trong việc thiết lập cấu trúc hợp tác, phương án tài chính và pháp chế đại lý trong mối quan hệ đối tác chiến lược với Tập đoàn Mai Linh, cũng như hỗ trợ soạn thảo bộ hợp đồng đại lý độc quyền có thời hạn 15 năm giữa Dai-ichi Life Việt Nam và Tập đoàn Mai Linh.

Nhóm luật sư tư vấn của GV Lawyers gồm Luật sư Nguyễn Gia Huy Chương, Luật sư Nguyễn Vân Quỳnh, Đỗ Lê Ngọc Hiền, và La Thị Bình An.

vn majordeal

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top