Hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-so-huu-cong-nghiep

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp theo Luật SHTT

Bạn đang tìm hiểu về hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp theo Luật Sở hữu trí tuệ. Trong thực tế, việc chuyển nhượng những đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện dưới hình thức ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền Sở hữu công nghiệp. Hãy cùng GV Lawyers tìm hiểu về hợp đồng này thông qua bài viết dưới đây.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là mẫu hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp cho tổ chức và cá nhân khác. Theo đó, tổ chức và cá nhân nắm độc quyền sử dụng  về đối tượng sở hữu công nghiệp đó có thể là kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

Đây là văn bản dùng để ghi nhận sự thỏa thuận của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp và cá nhân, tổ chức được chuyển giao tất cả những quyền. Qua đó chủ sở hữu công nghiệp sẽ thu về một khoản tiền hoặc có thể là lợi ích vật chất khác.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có hiệu lực khi đã đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Bao gồm những thông tin về các bên chủ thể.

  • Cá nhân: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ, số CMTND hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực
  • Pháp nhân: tên pháp nhân, mã số doanh nghiệp, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật/ người được ủy quyền…

Căn cứ chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Căn cứ chuyển nhượng là căn cứ về vấn đề bên chuyển nhượng có quyền được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho bên nhận chuyển nhượng.

Bao gồm các thông tin như sau: Tên sáng chế, Ngày cấp văn bằng, Số văn bằng, Cơ quan cấp bằng, Chủ sở hữu văn bằng.

Các thông tin về căn cứ chuyển nhượng cần phải dựa trên Văn bằng bảo hộ đã được cấp còn hiệu lực.

Giá chuyển nhượng

Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp qua đó giúp chủ sở hữu công nghiệp thu về khoản tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Hai bên sẽ tự thỏa thuận. Và sẽ được ghi nhận tại các điều khoản trong hợp đồng.

Bao gồm: thời điểm thanh toán, giá, thông tin thanh toán và thỏa thuận về chậm thanh toán, phương thức thanh toán.

Xử lí trong trường hợp chậm thanh toán được hai bên thỏa thuận về thời gian chậm thanh toán và lãi suất trả trong thời gian trả chậm, phạt hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền, nghĩa vụ của hai bên là điều khoản cần phải nêu trong hợp đồng. Đây là căn cứ để hai bên thực hiện hợp đồng.

Thời hạn hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Đây là khoảng thời gian cụ thể để các bên thực hiện quyền và nghĩa vụ được nêu trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp.

Hai bên sẽ tự thỏa thuận về khoảng thời gian này. Và yêu cầu cần phải thực hiện đúng với thời hạn đã được quy định trong hợp đồng.

Quyền sở hữu công nghiệp

Các nội dung khác trong hợp đồng

Hai bên có thể thỏa thuận thêm những nội dung khác trong hợp đồng.

Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Hai bên thỏa thuận với nhau về các trách nhiệm đăng kí hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ. Đồng thời đi kèm với nghĩa vụ thanh toán khoảng chi phí liên quan.

Phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại hợp đồng

Một bên thực hiện không đúng nghĩa vụ hoặc không thực hiện nghĩa vụ đã nêu trong hợp đồng thì có thể bị phạt. Trừ trường hợp được miễn trừ trách nhiệm.

Bồi thường thiệt hại có phát sinh khi một bên bị thiệt hại. Mà nguyên nhân trực tiếp là do việc bên kia không thực hiện theo đúng những nghĩa vụ đã thỏa thuận. Trừ các trường hợp bất khả kháng.

Hai bên có thể đồng thời thỏa thuận một trong hai hoặc cả hai; thỏa thuận về mức phạt vi phạm hợp đồng trong trường hợp xảy ra hành vi vi phạm.

Bảo mật hợp đồng

  • Các bên thỏa thuận vềhình thức;  phương thức bảo mật; nghĩa vụ bảo mật những thông tin liên quan đến hợp đồng và đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp;
  • Chi phí liên quan đến bảo mật thông tin (nếu có);
  • Hậu quả của pháp lý khi vi phạm nghĩa vụ bảo mật.

Điều khoản về sự đảm bảo thực hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Đây được xem như là một phương thức nhằm bảo đảm thực hiện hợp đồng. Điều khoản này được các bên tự thỏa thuận.

Điều khoản về giải quyết tranh chấp

Hai bên tự thỏa thuận về việc chọn hình thức giải quyết tranh chấp. Điều khoản này sẽ không mất hiệu lực kể cả khi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử hữu công nghiệp hết hiệu lực. Trừ trường hợp có hợp đồng sửa đổi bổ sung về điều khoản này hoặc có hợp đồng thay thế khác.

Hiệu lực của hợp đồng

Hai bên thỏa thuận về thời điểm hợp đồng có hiệu lực, trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng.

Những phần này nếu không thỏa thuận sẽ được áp dụng theo đúng quy định của pháp luật.

XEM THÊM: Khái niệm và đặc điểm quyền sở hữu công nghiệp theo Luật SHTT

Trên đây là những nội dung liên quan về hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Hy vọng bạn đọc đã hiểu hơn về phần nội dung này.

Scroll to Top