1

GV Lawyers Trân Trọng Thông Báo Về Việc Đề Bạt Nhân Sự Tháng 6 Năm 2020

Trong giai đoạn từ cuối năm 2019 đến năm 2020, Hội đồng Thành viên của GV Lawyers đã đề ra những chính sách xây dựng và phát triển một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, toàn diện về năng lực, kỹ năng, thái độ hành nghề dựa trên các giá trị cốt lõi đã đề ra gắn với các hoạt động phát triển kinh doanh trong mục tiêu trung hạn và dài hạn của GV Lawyers.

Nhằm giúp củng cố về số lượng và chất lượng của đội ngũ nhân sự để đảm bảo nguồn lực chuyên môn cao và hội đủ các kỹ năng cần thiết đối với công việc tư vấn pháp lý cũng như tạo ra một môi trường làm việc cạnh tranh công bằng và tích cực, cuối tháng 6 vừa qua, Hội đồng Thành viên của GV Lawyers đã có quyết định đề bạt hai nhân sự từ vị trí Trợ lý pháp luật lên vị trí Luật sư gồm bà Phạm Thị Hiền và ông Đỗ Đức Anh.

Với những kiến thức chuyên môn và năng lực được chứng minh trong suốt quá trình làm việc tại GV Lawyers, ở một vị trí mới sẽ góp phần mở ra nhiều cơ hội để bà Phạm Hiền và ông Đức Anh ngày một hoàn thiện hơn về năng lực pháp lý chuyên môn và phát triển tốt nhất trên con đường trở thành những luật sư chuyên nghiệp.

Thông tin sơ lược về các luật sư với vị trí đề bạt mới:

  • Pham Thi Hien 1Bà Phạm Thị Hiền

Lĩnh vực hành nghề: doanh nghiệp, đầu tư, lao động và thương mại.

Hồ sơ chi tiết: https://gvlawyers.com.vn/nhansu/pham-thi-hien/?lang=vi
 

  • Do Duc AnhÔng Đỗ Đức Anh

Lĩnh vực hành nghề: giải quyết tranh chấp (đàm phán và tranh tụng), quản trị và tuân thủ doanh nghiệp.

Hồ sơ chi tiết: https://gvlawyers.com.vn/nhansu/do-duc-anh/?lang=vi

3
 
 

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top