125134437 3801176866583265 6309781913064658691 o

GV Lawyers chung tay cùng VBLC hỗ trợ đồng bào miền Trung

GV Lawyers xin chân thành cảm ơn Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam (Vietnam Business Lawyers Club – VBLC) đã tạo cơ hội để GV Lawyers và cộng đồng luật sư Việt Nam cùng chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung trong thời điểm khó khăn này.

It is our pleasure to be a part of the charity events for Central Vietnam compatriots who are now making an attempt to settle down after the landfalls of numerous gusty storms. GV Lawyers would like to take this chance to say thank-you to Vietnam Business Lawyers Club (VBLC) for hosting these.
gvl vblc unghomientrung 5
gvl vblc unghomientrung 4
gvl vblc unghomientrung 3

gvl vblc unghomientrung 1

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top