Global Law Experts Annual Awards Logo

Global Law Experts Annual Awards 2022

GV Lawyers vinh dự được Global Law Experts – Annual Awards 2022 đề cử và công nhận tại hai lĩnh vực hành nghề:

  1. Corporate Law Firm of the Year in Vietnam
  2. Dispute Resolution Law Firm of the Year in Vietnam

Global Law Experts Annual Awards là giải thưởng tôn vinh thành quả xuất sắc, đổi mới và hiệu suất trong cộng đồng pháp lý trên toàn thế giới. Các giải thưởng hàng năm của họ nhằm mục đích công nhận những cá nhân và công ty được đánh giá cao trong môi trường pháp lý toàn cầu với các thông tin được phân tích một cách toàn diện.

GLE Trophy Mr.Chuong Mr. Thuan

Để tham khảo thêm thông tin về giải thưởng, xin vui lòng truy cập: https://www.globallawexperts.com/Awards.aspx

Rate this post
Scroll to Top