giay phep xay dung cac co so ha tang 6

Thủ tục và quy trình xin giấy phép xây dựng các cơ sở hạ tầng

Trong quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật cần phải có giấy phép xây dựng từ cơ quan nhà nước. Điều này không chỉ đảm bảo tính pháp lý mà còn hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc giám sát và kiểm soát quá trình xây dựng từ phía các chủ đầu tư.

Vậy, thủ tục để xin giấy phép xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật được thực hiện như thế nào? Hãy cùng GV Lawyers khám phá trong bài viết dưới đây nhé.

I.Thủ tục cấp giấy phép xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật bao gồm các bước sau:

1.Nộp đơn

Chủ đầu tư cần gửi 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng các cơ sở hạ tầng đến cơ quan có thẩm quyền.

2.Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, thẩm định và kiểm tra thực địa. Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu, cơ quan sẽ lập giấy biên nhận; nếu không, cơ quan sẽ yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Nếu hồ sơ bổ sung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, cơ quan sẽ hướng dẫn chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trong vòng 05 ngày làm việc. Trường hợp không thể đáp ứng yêu cầu, cơ quan sẽ thông báo về lý do không cấp giấy phép.

3.Trả kết quả

Trong vòng 20 ngày đối với công trình và 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ đề xuất. Trong trường hợp cần xem xét chi tiết hơn, quá trình này sẽ không vượt quá 10 ngày. Cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư và báo cáo cho cấp có thẩm quyền để tiến hành xem xét và đưa ra hướng dẫn thực hiện.

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật

II. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật

1.Đối với công trình không theo tuyến

Đối với việc xin cấp phép xây dựng cho công trình không theo tuyến, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cần có những giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép: Chủ đầu tư nộp đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu được quy định.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: Nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trong trường hợp xây dựng tạm, cần nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng từ ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Bản vẽ thiết kế kỹ thuật: Nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính của hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật xây dựng.
giấy phép xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật
Thủ tục xin giấy phép xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật đối với công trình không theo tuyến

2.Đối với dự án theo hình thức tuyến trong khu đô thị

Đối với việc xin cấp phép xây dựng cho dự án theo hình thức tuyến trong khu đô thị, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cần có những giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép: Chủ đầu tư nộp đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu quy định.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hoặc văn bản chấp thuận vị trí và phương án tuyến: Nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính của một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến.
 • Quyết định thu hồi đất: Nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Bản vẽ thiết kế kỹ thuật: Nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính của hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Ngoài các tài liệu yêu cầu cho từng loại công trình, hồ sơ đề xuất cấp phép xây dựng cũng cần bổ sung thêm các tài liệu đặc biệt đối với các trường hợp sau:

 • Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế: Nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế.
 • Văn bản cam kết bảo đảm an toàn: Nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm.
 • Bản kê khai năng lực và kinh nghiệm: Nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.
 • Quyết định đầu tư: Nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định đầu tư đối với công trình yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.
Thủ tục xin giấy phép xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật
Thủ tục xin giấy phép xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật đối với hình thức tuyến trong khu đô thị

III. Danh sách các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng các cơ sở hạ tầng

Theo điều 89, khoản 2 luật xây dựng năm 2014 (đã được sửa đổi và bổ sung năm 2020). danh sách các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật bao gồm:

 1. Công trình thuộc danh mục bí mật nhà nước hoặc là công trình xây dựng khẩn cấp.
 2. Công trình được quyết định đầu tư xây dựng bởi Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu các cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, cơ quan kiểm sát nhân dân tối cao, tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp ủy ban nhân dân sử dụng vốn đầu tư công.
 3. Công trình xây dựng tạm thi công cho công trình chính, được ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc huyện chấp thuận về địa điểm, quy mô và thời gian tồn tại của công trình tạm
 4. Công trình quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với sửa chữa, cải tạo không tiếp giáp với đường trong đô thị.
 5. Công trình quảng cáo theo quy định pháp luật không yêu cầu giấy phép xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ.
 6. Công trình xây dựng được cơ quan nhà nước phê duyệt ngoài đô thị hoặc phù hợp với quy hoạch có tính kỹ thuật, chuyên ngành.
 7. Công trình đã thông báo kết quả thẩm định thiết kế và đáp ứng điều kiện cấp giấy phép xây dựng.
 8. Nhà ở riêng lẻ thuộc dự án đô thị dưới 07 tầng hoặc đã được cơ quan nhà nước phê duyệt chi tiết 1/500.
 9. Công trình xây dựng cấp IV ở nông thôn dưới 07 tầng, không thuộc quy hoạch đô thị.
 10. Chủ đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công, nằm ngoại ô đô thị, đã thông báo kết quả thẩm định thiết kế.
 11. Nhà ở riêng lẻ thuộc dự án đô thị dưới 07 tầng đã được cơ quan nhà nước phê duyệt chi tiết 1/500, trừ những trường hợp đặc biệt. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi thông báo và hồ sơ thiết kế đến cơ quan quản lý xây dựng địa phương khi khởi công.
Danh sách các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng các cơ sở hạ tầng
Danh sách các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng các cơ sở hạ tầng

Việc đăng ký giấy phép xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật là một quy trình phức tạp đầy rủi ro với nhiều bước khác nhau, cùng với đó là một loạt các loại giấy tờ phải chuẩn bị. Để tiết kiệm thời gian và chi phí khi tự mình thực hiện thủ tục này, các bạn có thể sử dụng dịch vụ xin giấy phép xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

GV Lawyers, một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực này, chuyên cung cấp dịch vụ xin giấy phép xây dựng hạ tầng cơ sở kỹ thuật. Với đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm, chúng tôi cam kết thực hiện thủ tục nhanh chóng và hỗ trợ khách hàng với mức chi phí hợp lý nhất.

Nếu bạn đang cần xin giấy phép xây dựng hạ tầng cơ sở kỹ thuật, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline +84 (28) 3622 3555 để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ.

Xem thêm : Quyết định xử lý bồi thường thiệt hại

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top