“Ngành giáo dục của Việt Nam đã trở thành mỏ vàng!”

Đó rất có thể là lý do ngày càng có nhiều cơ sở giáo dục và đào tạo chọn Việt Nam là điểm đầu tư mới. Tuy nhiên tại Việt Nam, mặc dù đạt được sự tiến bộ đáng kể trong 15 năm qua (Luật Giáo Dục 2005 đã được sửa đổi vào năm 2009 và cuối cùng được thay thế bằng luật mới năm 2019; Luật Giáo Dục Đại Học 2012 đã được thay thế bằng luật mới năm 2018; Luật Dạy Nghề đã được ban hành lần đầu vào năm 2014) nhưng trong hệ thống pháp luật hiện thời vẫn còn một số rào cản hành chính đối với việc thành lập và hoạt động của cơ sở giáo dục và đào tạo nghề.

Trong nhiều năm, các luật sư chúng tôi đã tích cực hỗ trợ nỗ lực khởi nghiệp của nhà đầu tư ở các cấp độ khác nhau, từ cấp nhà trẻ đến cấp đại học, chủ yếu hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính cho đến khi được cấp giấy phép theo quy định của pháp luật đồng thời giúp nhà đầu tư giải quyết toàn bộ các vấn đề quản lý và hoạt động.
Giáo Dục và Đào Tạo Nghề 2
Hoạt động của chúng tôi:

  • Chuẩn bị và lập hồ sơ xin phép, giúp khách hàng xin cấp giấy chứng nhận và giấy phép cần thiết;
  • Soạn thảo/rà soát các quy chế và điều lệ của cơ sở giáo dục;
  • Tổ chức các cuộc họp của ban quản lý và/hoặc cổ đông;
  • Tư vấn về cơ cấu quản trị và vận hành chuyên môn của cơ sở giáo dục;
  • Tư vấn về việc tái cấu trúc, sáp nhập và mua các cơ sở giáo dục/đào tạo nghề;
  • Tư vấn về và tham gia vào việc giải quyết xung đột nội bộ (giữa người sử dụng lao động và người lao động hoặc giữa ban quản lý và cổ đông) và/hoặc tranh chấp với các cơ quan nhà nước.

GLOBAL VIETNAM LAWYERS – CÔNG TY LUẬT NGÂN HÀNG

Hồ Chí Minh: Lầu 8, Tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh| +84 (28) 3622 3555

Hà Nội: Lầu 10A, Tòa Nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội| +84 (24) 3208 3555

Đà Nẵng: Regus Business Center, Lầu 3, Tòa Nhà Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Scroll to Top