Giao Dịch Điển Hình | Công ty Tổ chức Nhà Quốc gia (N.H.O JSC.)

GV Lawyers là đơn vị tư vấn pháp lý duy nhất cho bên bán là Công ty Tổ chức Nhà Quốc gia (N.H.O JSC.) trong dự án M&A bất động sản tại Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Trong giao dịch mua bán này, chúng tôi đóng vai trò chính yếu và hỗ trợ hiệu quả cho bên bán trong việc tư vấn cấu trúc hợp tác, phương án tài chính dự án và soạn thảo – đàm phán hợp đồng mua bán cổ phần và tài liệu có liên quan cho giao dịch. Các bên đã chính thức ký kết thực hiện giao dịch vào tháng 6/2020.

vn deal2020

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top