dieu kien gop von thanh lap doanh nghiep 1

Điều kiện góp vốn thành lập doanh nghiệp mới nhất 2023

Quy định và thủ tục về điều kiện góp vốn khi thành lập doanh nghiệp là gì? Để có góc nhìn chi tiết và rõ ràng hơn về vấn đề này, hãy đồng hành cùng Global Vietnam Lawyers qua nội dung của bài viết dưới đây!

I.Điều kiện góp vốn thành lập doanh nghiệp 

Góp vốn là quá trình tạo ra vốn điều lệ cho công ty thông qua việc đóng góp tài sản, bao gồm cả việc góp vốn để thành lập mới hoặc góp thêm vào vốn điều lệ của công ty đã tồn tại. Để thực hiện quá trình góp vốn và thành lập doanh nghiệp, cần tuân theo một số điều kiện cụ thể như sau:

1.Đối tượng nhận vốn góp thành lập doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 (số 59/2020/QH14) đó là các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn đều có quyền nhận vốn góp.

2.Đối tượng được góp vốn thành lập doanh nghiệp

Hiện nay, tất cả tổ chức và cá nhân đều có quyền tham gia góp vốn để thành lập doanh nghiệp, mua cổ phần, hoặc góp phần vốn vào công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, trừ những trường hợp thuộc quy định của Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

3.Tài sản vốn góp

Theo Điều 34 của Luật Doanh nghiệp 2020, tài sản vốn góp có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, và các tài sản khác có thể định giá bằng Đồng Việt Nam.

4.Thời điểm góp vốn

Thời điểm góp vốn phụ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp và được điều chỉnh theo pháp luật để phản ánh tính chất và cơ cấu cụ thể của doanh nghiệp đó.

5.Thời hạn góp vốn

Thời hạn góp vốn thống nhất cho tất cả các loại hình doanh nghiệp là 90 ngày, tính từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện góp vốn thành lập doanh nghiệp mới nhất 2023
Điều kiện góp vốn thành lập doanh nghiệp mới nhất 2023

Xem thêm: Ban kiểm soát trong Công ty Cổ phần

II.Quy định về điều kiện góp vốn thành lập doanh nghiệp

Bên cạnh các quy định về điều kiện góp vốn khi thành lập doanh nghiệp, pháp luật còn quy định chung về quá trình này:

1.Quy định về tài sản vốn góp

Theo quy định, tài sản góp vốn là tài sản sử dụng để đóng góp vào việc thành lập doanh nghiệp hoặc gia tăng vốn điều lệ trong quá trình hoạt động. Chỉ những cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hoặc có quyền sử dụng tài sản đó hợp pháp mới có thể sử dụng tài sản để góp vốn theo quy định của pháp luật.

2.Các hình thức góp vốn khi thành lập công ty

Các hình thức góp vốn 

Trong quá trình góp vốn khi thành lập doanh nghiệp, thường có ba hình thức góp vốn chủ yếu:

  • Góp vốn bằng tài sản;
  • Góp vốn bằng tri thức;
  • Góp vốn bằng các hoạt động hoặc công việc.

Theo quy định hiện tại, mọi tài sản như tiền mặt và hiện vật đều có thể được sử dụng để góp vốn. Tuy nhiên, để sử dụng tài sản này cần đáp ứng một số điều kiện, bao gồm:

  • Tài sản phải hợp pháp và có quyền giao dịch trong dân sự.
  • Đối với tài sản là tiền mặt, có thể góp vốn dưới dạng Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi.
  • Đối với tài sản là hiện vật, có thể góp vốn dưới dạng bất động sản, động sản có hoặc không đăng ký quyền sở hữu.
  • Đối với tài sản là quyền sở hữu như quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, và các loại tài sản khác.
Điều kiện góp vốn thành lập doanh nghiệp mới nhất 2023
Điều kiện góp vốn thành lập doanh nghiệp mới nhất 2023

3.Quy định pháp luật về điều kiện góp vốn thành lập doanh nghiệp đối với các loại hình doanh nghiệp khác nhau

Đối với công ty cổ phần

Theo Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông cần thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong 90 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng mua cổ phần quy định thời hạn khác.

Trong trường hợp góp vốn bằng tài sản, thời gian vận chuyển và thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản không được tính vào thời hạn góp vốn 90 ngày.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên

Theo Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên góp vốn cần thực hiện góp đúng và đủ loại tài sản trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với công ty  trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Theo Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020, chủ sở hữu công ty cần góp đúng và đủ loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Việc góp vốn đóng vai trò quan trọng trong quá trình thành lập doanh nghiệp, là bước quyết định tài chính và phương hướng phát triển của doanh. Quy định rõ ràng về điều kiện góp vốn thành lập doanh nghiệp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và là cơ sở để xây dựng nền tảng vững chắc cho một doanh nghiệp bền vững.

dieu kien gop von thanh lap doanh nghiep 3

Việc nắm vững thông tin về các điều kiện, quy định và thủ tục góp vốn không chỉ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động kinh doanh.

Để nhận tư vấn chi tiết về góp vốn trong doanh nghiệp quý khách vui lòng liên hệ đến số hotline 028 3622 3555 hoặc gửi yêu cầu tư vấn đến địa chỉ email info@gvlawyers.com.vn.

Xem thêm:

Xin cấp hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư

Tăng vốn đầu tư, tăng vốn điều lệ doanh nghiệp

 

Rate this post
Scroll to Top