Benchmark Litigation Asia Pacific Recommended Firm2020 gvl e1601893513807

Công ty luật tiêu biểu của năm 2020 – Tổ Chức Benchmark Litigation

Vào tháng 4 năm 2020 vừa qua, GV Lawyers đã vinh dự được tổ chức Benchmark Litigation đề cử danh hiệu “Công ty luật tiêu biểu của năm 2020” (Notable Law firm of the year).

Ngoài ra, trong lần tham gia này, GV Lawyers cũng được đề cử ở một số lĩnh vực hành nghề luật quan trọng như:

Lĩnh vực được xếp hạng (Rankings):

  • Giao dịch và Thương mại  (Commercial and transactions)
  • Lao động và việc làm (Labour and employment)

Trước đó, các nhóm nghiên cứu của Benchmark Litigation đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát trực tuyến và phỏng vấn quan trọng đối với hàng nghìn công ty, luật sư tranh tụng, các chuyên gia giải quyết tranh chấp và khách hàng của họ, là những người sẽ đưa ra ý kiến chuyên môn về các đồng nghiệp trong nước hoặc lĩnh vực hành nghề của họ để xác định các luật sư và công ty luật hàng đầu, từ đó tiến hành nghiên cứu độc lập và đưa ra các kết quả xếp hạng khách quan và đáng tin cậy.

GV Lawyers tự hào về các thành tựu đạt được và sự công nhận của các tổ chức quốc tế như Asialaw hay Benchmark Litigation, In-house Community…là những động lực tuyệt vời và đầy thuyết phục để các luật sư và chuyên gia hàng đầu tại GV Lawyers tiếp tục nỗ lực làm việc chăm chỉ, hiệu quả, và hữu hiệu nhằm giải quyết các vụ việc phức tạp, các vấn đề khó khăn trong nhiều lĩnh vực đời sống và kinh tế của các khách hàng trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam và thế giới đang hội nhập toàn diện và nhiều triển vọng phát triển hợp tác kinh tế mạnh mẽ.

Benchmark Litigation, là một ấn phẩm có trụ sở tại Hoa Kỳ được điều hành từ các văn phòng tại New York của Legal Media Group thuộc Tập đoàn uy tín Euromoney Institutional Investor và là một hướng dẫn pháp lý tập trung vào vụ kiện để đánh giá các công ty luật và luật sư hàng đầu. Benchmark Litigation chủ yếu tập trung vào thị trường tranh tụng và tranh chấp ở Bắc Mỹ, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Mỹ Latinh và gần đây nhất là Châu Âu và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Benchmark Litigation logo

GV Lawyers – Vietnam – Firm Profile _ Benchmark Litigation 2021

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top