2019 SEAsia Business Awards Logo

Danh hiệu “Best Business Law Consultancy – Vietnam 2021” | APAC Insider bình chọn

GV Lawyers vinh dự được xếp hạng trong hạng mục South East Asia Business Awards 2021 – Best Business Law Consultancy, Vietnam do APAC Insider bình chọn. APAC Insider – South East Asia Business Awards công nhận thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa, tăng trưởng, những đổi mới quan trọng và phản hồi của các bên liên quan.

2019 SEAsia Business Awards Logo

Việc APAC Insider đánh giá và đề cử là nguồn tự hào cho GV Lawyers đồng thời thúc đẩy các giá trị phát triển cốt lõi của công ty, điều này sẽ được phát huy hơn nữa khi đối mặt với những thách thức và khó khăn về kinh tế. GV Lawyers tin tưởng vào tầm nhìn và sự chuyên nghiệp trong thái độ phục vụ của mình, cung cấp các dịch vụ pháp lý toàn diện và hiệu quả cho khách hàng trong nước và quốc tế.

South East Asia Business Awards tôn vinh những công ty đã nỗ lực đạt được thành tích xuất sắc trong lĩnh vực của họ thông qua sự cống hiến, kiên trì và xứng đáng. Kết quả của bảng xếp hạng này dựa trên thông tin được thu thập từ nhiều nguồn có thể truy cập công khai và bất kỳ tài liệu nào do bên được đề cử hoặc chính bên đề cử cung cấp.

Để tham khảo thêm thông tin về đề cử, xin vui lòng truy cập: https://www.apac-insider.com/awards/seasia-business-awards/#methodology

Rate this post
Scroll to Top