vn legal alert dec 2020 2

Cập Nhật Pháp Luật | Tháng 12 Năm 2020

Nghị định 145/2020/NĐ-CP (“Nghị định 145”) ngày 14/12/2020 đã đưa ra nhiều quy định mới về điều kiện lao động và quan hệ lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến cả doanh nghiệp và người lao động. Doanh nghiệp và người lao động cần phải lưu ý những gì khi Nghị định 145 hiệu lực (từ ngày 01/02/2021)? Bản tin Cập nhật Pháp luật của GV Lawyers sẽ giúp doanh nghiệp và người lao động trả lời câu hỏi này.

Nội dung chính của Bản tin Cập nhật Pháp luật của GV Lawyers:

  1. Nội quy lao động phải có quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc
  1. Doanh nghiệp phải báo cáo tình hình thay đổi lao động trước ngày 05/6 và ngày 05/12 hàng năm
  1. Người lao động làm công việc đặc thù muốn nghỉ việc phải báo trước ít nhất 120 ngày
  1. Người lao động tự ý nghỉ 5 ngày làm việc liên tục sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc
  1. Lao động nữ làm việc trong ngày hành kinh được nhận thêm tiền lương
  1. Doanh nghiệp có 1000 lao động nữ trở lên phải có phòng vắt sữa mẹ cho lao động nữ

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top