26

Cập Nhật Pháp Luật | Tháng 06 Năm 2023

Ngày 15/6/2023, Bộ Công an ban hành Quyết định số 4158/QĐ-BCA-PCCC&CNCH (“Quyết định 4158”) về việc chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế (“Tiêu chuẩn nước ngoài”) về phòng cháy và chữa cháy (“PCCC”) ở Việt Nam để thiết kế, kiểm định các hệ thống, thiết bị về PCCC.

Theo Quyết định 4158, 15 Tiêu chuẩn nước ngoài được chấp thuận gồm có: 5 tiêu chuẩn của International Organization for Standardization (Tiêu chuẩn ISO/TS 7240-29:2017, ISO 14520-8:2019, ISO 14520-14:2015, ISO 14520-15:2015, ISO 15779:2011); 4 tiêu chuẩn của National Fire Protection Association (Tiêu chuẩn NFPA 13:2022, NFPA 14:2019, NFPA 15:2022, NFPA 850:2020); 2 tiêu chuẩn của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Tiêu chuẩn GB-19156:2019, GB-25204:2010); Tiêu chuẩn UL 2775:2019 của Underwriters Laboratories, Tiêu chuẩn EN 12021:2014 của Cộng hòa liên bang Đức, Tiêu chuẩn SP 241.1311500.2015 của Liên bang Nga, Tiêu chuẩn chứng nhận của KFI – KFIS 019:2019 của Korea Fire Institute.

15 Tiêu chuẩn nước ngoài này được áp dụng trên cơ sở tuân thủ theo quy định tại Điều 1.4 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013 và khi có phiên bản mới thay thế thì được xem xét chấp thuận áp dụng theo quy định.

Với 15 Tiêu chuẩn nước ngoài được Bộ Công an chấp thuận áp dụng tại Việt Nam, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ sở pháp lý cho việc lựa chọn áp dụng các tiêu chuẩn về PCCC phù hợp với từng công trình, dự án của mình. Ngoài ra, quy định này cũng giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí sản xuất cũng như thời gian đưa công trình, dự án vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, việc ban hành Quyết định 4158 có thể được xem là một giải pháp tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý cho công tác PCCC của doanh nghiệp trong thời gian qua, giúp các công trình, dự án của doanh nghiệp được cấp phép và nghiệm thu đúng tiến độ, vì nghiệm thu PCCC gần như là khâu cuối cùng để các công trình, dự án được đưa vào vận hành.

Quyết định 4158 sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành, tức ngày 15/6/2023.

Rate this post
Scroll to Top