download

Benchmark Litigation | Asia Pacific 2023 Rankings

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Global Vietnam Lawyers một lần nữa được công nhận tại bảng xếp hạng năm 2023 của Benchmark Litigation Asia Pacific cho các hạng mục sau:

  • Commercial and transactions
  • International arbitration
  • Labor and employment

Ngoài ra, ông Đinh Quang Thuận – Luật sư Thành viên của GV Lawyers tiếp tục nhận được danh hiệu “Litigation Star” cho năm 2023.

BM AP 2023 Top Tier Firm 2 BM AP 2023 Recommended Firm 2 BM AP 2023 Notable Firm 2 BM AP 2023 Litigation Star 2

GV Lawyers đã được Benchmark Litigation công nhận trong nhiều năm liên tiếp qua các kết quả xuất sắc của chúng tôi trong quá trình cung cấp, hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng những phương pháp giải quyết tranh chấp tối ưu và hiệu quả.

Để biết thêm chi tiết về bảng xếp hạng, vui lòng truy cập: https://benchmarklitigation.com/Firm/Global-Vietnam-Lawyers-Vietnam/Profile/105199#rankingsd

Rate this post
Scroll to Top