4

Asian Legal Business | Fast 30 – Asia’s Fastest Growing Firm 2023

Vừa qua, Asian Legal Business đã công bố danh sách 30 công ty luật tại hạng mục Asia’s Fastest Growing Firms 2023. Năm nay, Global Vietnam Lawyers nhận được vinh dự là công ty luật tại Việt Nam được đề cử vào danh sách Fast 30.

Fast 30: Asia’s Fastest Growing Firm là bảng xếp hạng thường niên trong lĩnh vực pháp lý thể hiện hãng luật tiêu biểu tại mỗi quốc gia có mức tăng trưởng đáng kể nhất trong 12 tháng qua.

Chamber

GV Lawyers rất vinh dự nhận được công nhận từ Asian Legal Business cho sự phát triển vượt bậc của mình trong suốt năm vừa qua. Thành tích này được đánh giá dựa trên nhiều thước đo, bao gồm nhưng không giới hạn ở mức tăng trưởng doanh thu, mở rộng văn phòng, số lượng các đối tác và khách hàng quan trọng cũng như các yếu tố khác về sự phát triển của tổ chức.

👉 👉 Để xem toàn bộ Tạp chí về “Fast 30: Asia’s Fastest Growing Firm 2023”, vui lòng truy cập: Fast 30: Asia’s Fastest Growing Firm 2023

sdasdasd

Rate this post
Scroll to Top