ALB Asia MA Rankings 2023

Asian Legal Business | Bảng xếp hạng Asia M&A 2023

Global Vietnam Lawyers tự hào chia sẻ rằng chúng tôi đã được Asian Legal Business công nhận là một trong những công ty Luật hàng đầu tại bảng xếp hạng M&A Châu Á năm 2023.

Kết quả nghiên cứu sẽ được tổng hợp từ các báo cáo của công ty, dữ liệu M&A của Thomson Reuters, các cuộc phỏng vấn, nguồn thông tin nổi bật trong thị trường để xác định và xếp hạng các công ty Luật hàng đầu về M&A ở Châu Á. Bảng xếp hạng sẽ có sự góp mặt của các công ty trong nước và quốc tế. Việc xếp hạng dựa trên khối lượng công việc, độ phức tạp và quy mô công việc được thực hiện cũng như sự hiện diện trên khắp Châu Á và ở từng khu vực pháp lý riêng lẻ.

Trong bảng xếp hạng năm 2023, ALB đã nêu bật những công ty đang cung cấp dịch vụ pháp lý đặc biệt trong lĩnh vực M&A. Để tìm hiểu thêm thông tin về bảng xếp hạng, vui lòng truy cập ấn bản Châu Á tháng 9 năm 2023 của ALB tại: https://www.legalbusinessonline.com/sites/default/files/e-magazines/ALB-SEPTEMBER-2023-(ASIA-EDITION)/16/

Scroll to Top