Asialaw Profiles Recognised 2023

Asialaw | Bảng xếp hạng năm 2022-23

Ngày 14 tháng 9 vừa qua, Tạp chí Luật Asialaw đã công bố xếp hạng năm 2022/23 về các công ty luật và luật sư hàng đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

GV Lawyers vinh dự được Asiaw Rakings 2023 – Vietnam Region đề cử và công nhận tại hai lĩnh vực hành nghề:

  • Recognised: Corporate and M&A
  • Notable: Dispute Resolution

Dispute

MA

NGHC Notable Practitioner

Đây là năm thứ 3 liên tiếp GV Lawyers được Asialaw đề cử danh hiệu “Recognised” trong lĩnh vực Doanh nghiệp và Mua bán & Sáp nhập.

Bên cạnh đó, Luật sư Nguyễn Gia Huy Chương, Luật sư điều hành của GV Lawyers cũng được đề cử danh hiệu “Notable Practitioner” tại Bảng xếp hạng cá nhân của Asialaw 2023.

Chúng tôi xin cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng vào dịch vụ pháp lý của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua cũng như những nỗ lực và đóng góp của các thành viên GV Lawyers cho đề cử tuyệt vời này.

► Để tham khảo thêm thông tin về bảng xếp hạng, xin vui lòng truy cập: https://www.asialaw.com/Firm/global-vietnam-lawyers/Profile/1528#profile

#gvlawyers #asialaw #asialaw2023 #M&A #disputeresolution #notable #recognised #notablepratitioner

Rate this post
Scroll to Top