ebLeAe8

07 tiêu chuẩn bắt buộc khi áp dụng mô hình ký số từ xa

Vào ngày 05 tháng 12 năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 16/2019/TT-BTTTT (“Thông tư 16”) về Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/04/2020.

Theo đó, tiêu chuẩn áp dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số từ xa gồm 07 loại sau:

  • Tiêu chuẩn mật mã và chữ ký số.
  • Tiêu chuẩn thông tin dữ liệu.
  • Tiêu chuẩn chính sách và quy chế chứng thực chữ ký số.
  • Tiêu chuẩn giao thức lưu trữ và truy xuất chứng thư số.
  • Tiêu chuẩn kiểm tra trạng thái chứng thư số.
  • Tiêu chuẩn bảo mật cho HSM quản lý khóa bí mật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.
  • Tiêu chuẩn hệ thống thiết bị quản lý khóa bí mật, chứng thư số và tạo chữ ký số của khách hàng.

Nội dung chi tiết từng tiêu chuẩn tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 16/2019/TT-BTTTT.

 

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top