GV LAWYERS là một ví dụ điển hình của một công ty luật đang phát triển lớn mạnh. Văn hóa lạc quan của chúng tôi và các giá trị tập trung vào khách hàng, theo niềm tin của chúng tôi, đang giúp GV Lawyers trở nên duy nhất.

Sự pha trộn giữa Truyền thống và Đổi mới

Tại GV Lawyers, chúng tôi đã có một thời gian lâu dài đi theo truyền thống thực hiện những điều tốt nhất mà chúng tôi có thể làm được cho khách hàng. Truyền thống này vẫn tiếp tục đóng vai trò như nền tảng – và là nguồn cảm hứng của chúng tôi để ngày nay, chúng tôi được thừa nhận và vinh danh là nhà cung cấp dịch vụ thông thái, đa lĩnh vực với năng lực quốc gia. Các luật sư của chúng tôi tiếp tục thể hiện những phẩm chất của mình như những nhà chiến lược đầy sáng tạo và sử dụng các phương pháp đổi mới để mang lại kết quả công việc ở mức tuyệt đối có thể cho khách hàng.

Đội ngũ Công ty

Đội ngũ luật sư, tập sự và nhân viên của chúng tôi cùng chia sẻ một mục tiêu chung – xuất sắc trong tất cả những công việc mà chúng tôi thực hiện. Chúng tôi không mong đợi điều gì hơn là mỗi cá nhân đều nỗ lực cao nhất trong mọi thời điểm và thúc đẩy mạnh mẽ một môi trường mà trong đó khuyến khích các cá nhân và hỗ trợ đối với toàn nhóm. Những phẩm chất độc đáo mà mỗi cá nhân mang lại cho nỗ lực tập thể là nền tảng đối với những thành công tiếp theo cho công ty và cho khách hàng, và chúng tôi tự hào ghi nhận những đóng góp của chúng tôi trong quá khứ vào tương lai của GV Lawyers, của chính mỗi thành viên và lợi ích của khách hàng.

Cơ cấu tổ chức

Khả năng cơ động của chúng tôi phản ánh một cơ cấu nội bộ cân bằng. GV Lawyers được điều hành bởi một hội đồng thành viên, thành viên điều hành và các trưởng nhóm chuyên môn, cho phép chúng tôi tập trung vào khách hàng và công việc chuyên môn sâu của mình. Các bộ phận này hoạt động dựa trên một nền tảng cơ cấu tổ chức rõ ràng, hệ thống công nghệ tiên tiến 4.0 và phân định chuyên môn rõ ràng. Điều này có ý nghĩa trong việc giảm thiểu những cuộc họp nội bộ; không tiêu tốn kinh phí giờ làm việc tính hóa đơn cho các công việc nội bộ hành chính mà không tạo ra hiệu quả cho công việc của khách hàng. Chính sách công nhận Luật sư thành viên độc đáo của chúng tôi – khuyến khích các Luật sư Cộng sự tiếp cận chúng tôi khi họ tin rằng mình đã sẵn sàng cho việc trở thành một thành viên hợp danh cùng chúng tôi – thêm vào một ví dụ điển hình cho một môi trường không có bất cứ rào cản vào về mặt thủ tục và quan liêu.

DSC01260 

Scroll to Top