TƯ VẤN PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN Ở HỒNG KÔNG

Phát hành chứng khoán (IPO) là một bước đi quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển của một công ty. Được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán cho phép một công ty nâng cao vị thế của mình trong cộng đồng doanh nghiệp và giúp công ty tiếp cận nhiều hơn với thị trường vốn, đặc biệt là các thị trường quốc tế uy tín đã được công nhận.
 
Nhiều năm qua, Sàn Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (HKEx) đang là điểm nóng thu hút các đợt IPO của nhiều công ty hàng đầu thế giới, với các con số thống kê ấn tượng:[1]
 

  • Trong 9 năm qua, HKEx đã năm năm là sàn số 1 trên toàn cầu trong việc huy động vốn theo hình thức phát hành chứng khoán ra đại chúng.

 

  • Mốc thời gian 9 năm này, các nhà phát hành đã huy động hơn 2 nghìn tỷ Đô La Hồng Kông (HKD), trong đó có 800 tỷ HKD từ các nhà đầu tư Trung Quốc.

 

  • Hiện tại có hơn 2.100 công ty đang được niêm yết trên HKEx.

 
Theo đánh giá, HKEx có mối liên hệ “sâu và chặt chẽ” với nền kinh tế Trung Quốc mạnh mẽ đang nổi lên rất nhanh trong biểu đồ phát triển kinh tế thế giới với hàng loạt các nhà đầu tư Trung Quốc có năng lực cao về tài chính. HKEx cũng cơ chế pháp lý minh bạch, cùng thị trường thứ cấp (là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp) rõ ràng và “khỏe mạnh”, mang lại lợi ích to lớn cho nhà phát hành chứng khoán/cổ phiếu.
 
HKEx có hai thị trường dành cho các công ty có mong muốn phát hành và niêm yết chứng khoán tại Hồng Kông là Main Board và GEM với một số điểm khác biệt chính như sau:[2]
 

MAIN BOARD GEM
Dành cho các công ty được thành lập lâu năm và quy mô tương đối lớn, thường là các tập đoàn, ngân hàng. Thị trường dành cho các công ty  có quy mô nhỏ hoặc tầm trung.
THỎA MÃN MỘT TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN TÀI CHÍNH SAU CÁC ĐIỀU KIỆN TÀI CHÍNH
Lợi nhuận Vốn hóa thị trường/doanh thu Vốn hóa thị trường/doanh thu/dòng tiền
–   Lợi nhuận gộp 03 năm gần nhất lớn hơn 50 triệu HKD;
–   Giá trị vốn hóa thị trường hơn 500 triệu HKD
 
–   Doanh thu năm gần nhất hơn 500 triệu HKD
–   Giá trị vốn hóa thị trường hơn 4 tỷ HKD
–   Doanh thu năm gần nhất hơn 500 triệu HKD
–   Giá trị vốn hóa thị trường hơn 2 tỷ HKD
–   Dòng tiền hoạt động gộp trong 03 năm gần nhất tối thiểu 100 triệu HKD
–   Giá trị vốn hóa thị trường hơn 150 triệu HKD
–   Dòng tiền hoạt động gộp trong 02 năm gần nhất tối thiểu 30 triệu HKD
Các yêu cầu khác:
·  Tối thiểu 25% cổ phần được tự do chuyển nhượng (có thể giảm xuống tỉ lệ 15% nếu giá trị vốn hóa thị trường lớn hơn 10 tỷ HKD)
·  Tối thiểu 300 cổ đông
·  Đã vận hành trong 03 năm liên tục
·  Không có sự xáo trộn về sở hữu  cổ phần trong vòng 01 năm
·  Có ít nhất 03 giám đốc độc lập và kiểm soát công ty, chiếm tỉ lệ ít nhất một phần ba ban giám đốc
·  Thực hiện chế độ báo cáo tài chính nửa năm một lần
Các yêu cầu khác
·  Tối thiểu 25% cổ phần được tự do chuyển nhượng (có thể giảm xuống tỉ lệ 15% nếu giá trị vốn hóa thị trường lớn hơn 10 tỷ HKD)
·  Tối thiểu 100 cổ đông
·  Đã vận hành trong 02 năm liên tục
·  Không có sự xáo trộn về sở hữu cổ phần trong vòng 01 năm
·  Có ít nhất 03 giám đốc độc lập và kiểm soát công ty, chiếm tỉ lệ ít nhất một phần ba ban giám đốc
·  Thực hiện chế độ báo cáo tài chính hằng quý

 
Tương tự như khi đăng ký phát hành chứng khoán tại các trị trường khác, khi đăng ký phát hành chứng khoán ở HKEx, tổ chức phát hành phải chuẩn bị một bản báo cáo bạch (prospectus) nhằm cung cấp và công bố những thông tin cần thiết mà tổ chức phát hành chứng khoán muốn chuyển tải đến các nhà đầu tư và thuyết phục các nhà đầu tư trở thành cổ đông và đầu tư vào cổ phiếu của tổ chức phát hành.
 
Trong đó, thông thường bản cáo bạch sẽ bao gồm các thông tin về chứng khoán phát hành, ngành kinh doanh; tài chính; bộ máy quản trị; các yếu tố rủi ro liên quan đến ngành nghề kinh doanh và triển vọng của tổ chức phát hành; và đặc biệt là tình hình tuân thủ pháp lý, tài chính của tổ chức phát hành cũng như các rủi ro pháp lý và tài chính tiềm tàng.
 
Theo đó, các công ty tư vấn luật tại Việt Nam sẽ thường được yêu cầu thực hiện thẩm định về  tuân thủ pháp lý (legal due diligence) của tổ chức phát hành hoặc nhóm các công ty con/công ty liên kết của các công ty này tại Việt Nam và phát hành ý kiến tư vấn pháp lý về tình trạng hoạt động và tuân thủ pháp luật của các công ty này tại Việt Nam, theo pháp luật Việt Nam. Thêm vào đó, công ty tư vấn luật cũng sẽ giúp rà soát việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý cần thiết cũng như tư vấn giải pháp khắc phục các vấn đề chưa tuân thủ (nếu có) để đảm bảo tuân thủ pháp luật liên quan đến toàn bộ quá trình thành lập, cơ cấu tổ chức hoạt động, vốn góp, tuân thủ về cấp phép, lao động và việc làm, hợp đồng trọng yếu, tài sản và quyền sở hữu trí tuệ, tuân thủ thuế, v.v. của tổ chức phát hành và nhóm các công ty của tổ chức này tại Việt Nam trước, trong và sau giai đoạn IPO.
 
Ngoài ra, các công ty tư vấn luật của Việt Nam cũng sẽ giữ một vai trò chủ chốt và tích cực phối hợp và làm việc hiệu quả với các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp và các bên làm việc khác của giao dịch IPO (tại Hồng Kông và các quốc gia khác trên thế giới nơi tổ chức phát hành có hiện diện thương mại hoặc các hoạt động kinh doanh liên quan) trong việc hỗ trợ tổ chức phát hành chứng khoán nộp hồ sơ và hoàn thành IPO và niêm yết chứng khoán, bao gồm soạn thảo và rà soát Bản cáo bạch IPO (prospectus); cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý cho tổ chức phát hành chứng khoán và nhóm các công ty của tổ chức này tại Việt Nam, đơn vị tài trợ phát hành và các đơn vị bảo lãnh phát hành chứng khoán của quá trình IPO khi phát hành Bản cáo bạch và suốt quá trình niêm yết chứng khoán, cũng như Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (HKEx) và Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông (SFC); và cung cấp các tư vấn pháp lý cần thiết khác cho toàn bộ quá trình IPO và niêm yết chứng khoán.
[1] Tham khảo tai https://www.hkex.com.hk
[2] Tham khảo tại https://www.hkex.com.hk/-/media/HKEX-Market/Listing/Getting-Started/201802/201802-new-Listing_en.pdf

Scroll to Top