trong tai thuong mai quoc te2

Những thông tin về Trung tâm Trọng tài Thương mại được quy định theo luật cần biết.

Trong bài viết này, mời các bạn tham khảo ngay những thông tin về Trung tâm Trọng tài Thương mại được quy định theo luật bạn cần biết, cụ thể là Luật trọng tài thương mại 2010. Liên hệ tư vấn, cung cấp các thông tin về phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài qua +84 (28) 3622 3555!

trong tai thuong mai quoc te1
Những thông tin về Trung tâm Trọng tài Thương mại được quy định theo luật cần biết

Những thông tin liên quan về trung tâm trọng tài thương mại được quy định theo luật có thể các bạn quan tâm

Chức năng của Trung tâm trọng tài

Tại Điều 23 trong Luật Trọng tài thương mại 2010 có quy định rõ về các chức năng của Trung tâm trọng tài như sau:

Trung tâm trọng tài có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế và hỗ trợ Trọng tài viên về các mặt hành chính, văn phòng và các trợ giúp khác trong quá trình tố tụng trọng tài.

Cách thức công bố thành lập Trung tâm trọng tài

Tại Điều 26 trong Luật Trọng tài thương mại 2010 có quy định rõ về cách thức công bố thành lập Trung tâm trọng tài như sau:

 1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trung tâm trọng tài phải đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc báo địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về những nội dung chủ yếu sau đây:
 2. Tên, địa chỉ trụ sở của Trung tâm trọng tài;
 3.  Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm trọng tài;
 4. Số Giấy đăng ký hoạt động, cơ quan cấp, ngày, tháng, năm cấp;
 5. Thời điểm bắt đầu hoạt động của Trung tâm trọng tài.
 6. Trung tâm trọng tài phải niêm yết tại trụ sở những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và danh sách Trọng tài viên của Trung tâm trọng tài.

Tư cách pháp nhân và cơ cấu của Trung tâm trọng tài

Tại Điều 27 trong Luật Trọng tài thương mại 2010 có quy định rõ về tư cách pháp nhân và cơ cấu của Trung tâm trọng tài như sau:

 1. Trung tâm trọng tài có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
 2. Trung tâm trọng tài hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.
 3. Trung tâm trọng tài được lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài.
 4. Trung tâm trọng tài có Ban điều hành và Ban thư ký. Cơ cấu, bộ máy của Trung tâm trọng tài do điều lệ của Trung tâm quy định.

Ban điều hành Trung tâm trọng tài gồm có Chủ tịch, một hoặc các Phó Chủ tịch, có thể có Tổng thư ký do Chủ tịch Trung tâm trọng tài cử. Chủ tịch Trung tâm trọng tài là Trọng tài viên.

 1. Trung tâm trọng tài có danh sách Trọng tài viên.

Điều kiện và thủ tục thành lập Trung tâm trọng tài

Tại Điều 24 trong Luật Trọng tài thương mại 2010 có quy định rõ về các điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm trọng tài như sau:

 1. Trung tâm trọng tài được thành lập khi có ít nhất năm sáng lập viên là công dân Việt Nam có đủ điều kiện là Trọng tài viên quy định tại Điều 20 của Luật này đề nghị thành lập và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập.
 2. Hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm trọng tài gồm:
 3.  Đơn đề nghị thành lập;
 4. Dự thảo điều lệ của Trung tâm trọng tài theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;
 5. Danh sách các sáng lập viên và các giấy tờ kèm theo chứng minh những người này có đủ điều kiện quy định tại Điều 20 của Luật này.
 6. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài và phê chuẩn điều lệ của Trung tâm trọng tài; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm trọng tài

Tại Điều 28 trong Luật Trọng tài thương mại 2010 có quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của trung tâm trọng tài như sau:

 1. Xây dựng điều lệ và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài phù hợp với những quy định của Luật này.
 2. Xây dựng tiêu chuẩn Trọng tài viên và quy trình xét chọn, lập danh sách Trọng tài viên, xóa tên Trọng tài viên trong danh sách Trọng tài viên của tổ chức mình.
 3. Gửi danh sách Trọng tài viên và những thay đổi về danh sách Trọng tài viên của Trung tâm trọng tài cho Bộ Tư pháp để công bố.
 4. Chỉ định Trọng tài viên để thành lập Hội đồng trọng tài trong những trường hợp quy định tại Luật này.
 5. Cung cấp dịch vụ trọng tài, hoà giải và các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại khác theo quy định của pháp luật.
 6. Cung cấp các dịch vụ hành chính, văn phòng và các dịch vụ khác cho việc giải quyết tranh chấp.
 7. Thu phí trọng tài và các khoản hợp pháp khác có liên quan đến hoạt động trọng tài.
 8. Trả thù lao và các chi phí khác cho Trọng tài viên.
 9. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng giải quyết tranh chấp cho Trọng tài viên.
 10. Báo cáo định kỳ hằng năm về hoạt động của Trung tâm trọng tài với Sở Tư pháp nơi Trung tâm trọng tài đăng ký hoạt động.
 11. Lưu trữ hồ sơ, cung cấp các bản sao quyết định trọng tài theo yêu cầu của các bên tranh chấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
trong tai thuong mai quoc te2
Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm trọng tài

Giới thiệu về Công ty Luật TNHH GV Lawyers

GLOBAL VIETNAM LAWYERS (viết tắt là GV LAWYERS) được biết đến là một công ty Luật nổi tiếng, lớn mạnh hàng đầu tại Việt Nam. GV Lawyers được thành lập bởi các luật sư giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm đã tạo dựng và đẩy mạnh sự nghiệp của chính mình tại các công ty luật hàng đầu Việt Nam.

Đội ngũ nhân viên pháp lý tại GV Lawyers bao gồm hơn 60 Luật Sư Cao Cấp, các Luật Sư và Trợ Lý Luật Sư. Số lượng nhân viên phát triển nhanh, chất lượng vì nhu cầu dịch vụ pháp lý ngày càng tăng. Hiện GV Lawyers hoạt động mạnh mẽ với 03 văn phòng được đặt tại Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hà Nội và Tp. Đà Nẵng. Ngoài việc cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực trọng tài thương mại, GV Lawyers còn cung cấp đa dạng các hoạt động tư vấn Luật uy tín trong các lĩnh vực khác như: Bất Động Sản, Thuế, Lao Động, Hàng Hải, Sở Hữu Trí Tuệ, Thương Mại, Sáp Nhập & Mua Lại, Đầu Tư, Tố Tụng Dân Sự, Giáo Dục….

GV Lawyers cam kết phục vụ Quý khách hàng bao gồm doanh nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước với kiến thức chuyên môn sâu rộng về pháp luật Việt Nam, phù hợp với các tiêu chuẩn được chấp nhận trên toàn cầu về sự tận tình, tính chuyên nghiệp, hiệu quả và liêm khiết. Đối với các đối tác hợp tác, GV Lawyers luôn cam kết về sự hợp tác trung thành, bền vững nhằm đạt được mục tiêu chung.

Trên đây là những thông tin chia sẻ về Trung tâm Trọng tài Thương mại để Quý khách tham khảo. Nếu cần hỗ trợ tư vấn chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến Luật, Quý khách hãy liên hệ đến GV Lawyers qua thông tin chi tiết bên dưới website. 

Rate this post
Scroll to Top