tranh chap se duoc giai quyet bang trong tai3

Các trường hợp tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài

Trong bài viết này, mời Quý khách cùng GV Lawyers tìm hiểu về phương thức tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài bao gồm: các trường hợp tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài, điều kiện tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài, ưu điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài….

tranh chap se duoc giai quyet bang trong tai
Các trường hợp tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài

Các trường hợp tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài

Theo Điều 2 trong Luật trọng tài thương mại 2010 có nêu rõ về thẩm quyền, cũng như các trường hợp tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài như sau:

 1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
 2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
 3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.
tranh chap se duoc giai quyet bang trong tai1
Các trường hợp tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài

Các trường hợp tranh chấp không được giải quyết bằng trọng tài

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 01/2014/NQ – HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại 2010, trọng tài không có thẩm quyền dù có thỏa thuận trọng tài:

 • Có quyết định của Tòa án hủy phán quyết trọng tài, hủy quyết định của Hội đồng trọng tài về việc công nhận sự thỏa thuận của các bên.
 • Có quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài, Trung tâm trọng tài quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 43 và đ khoản 1 Điều 59 Luật Trọng tài thương mại 2010. Cụ thể:
 • Tranh chấp thuộc trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 4 Nghị quyết này.

Điều kiện tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài

Theo Điều 5 trong Luật trọng tài thương mại, điều kiện tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài bao gồm:

 1. Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
 2. Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 3. Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
tranh chap se duoc giai quyet bang trong tai2
Điều kiện tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài

Nguyên tắc khi thực hiện tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài

Theo Điều 4 trong Luật trọng tài thương mại, điều kiện nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được thể hiện như sau:

 1. Trọng tài viên phải tôn trọng thỏa thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội.
 2. Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của pháp luật.
 3. Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
 4. Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 5. Phán quyết trọng tài là chung thẩm.

Thủ tục tố tụng trọng tài và luật áp dụng giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng trọng tài

Thủ tục tố tụng trọng tài do các bên thỏa thuận hoặc áp dụng theo quy tắc tố tụng của trung tâm trọng tài.

Luật áp dụng đối với giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng trọng tài:

 • Đối với tranh chấp không có yếu tố nước ngoài, áp dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp, dựa trên Luật Trọng tài Thương mại 2020 của Việt Nam.
 • Đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài, áp dụng pháp luật do các bên lựa chọn; nếu không có thỏa thuận về luật áp dụng thì Hội đồng trọng tài quyết định áp dụng pháp luật mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp nhất.
 • Trường hợp pháp luật Việt Nam, pháp luật do các bên lựa chọn không có quy định cụ thể liên quan đến nội dung tranh chấp thì Hội đồng trọng tài được áp dụng tập quán quốc tế để giải quyết tranh chấp nếu việc áp dụng hoặc hậu quả của việc áp dụng đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.
tranh chap se duoc giai quyet bang trong tai3
Thủ tục tố tụng trọng tài và luật áp dụng giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng trọng tài

Ưu điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Luật trọng tài thương mại 2010 thì:

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của này.

Như vậy khi các bên thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thì cơ chế Trọng tài cho các bên có sự lựa chọn và chủ động hơn trong việc giải quyết tranh chấp. Ngoài ra, còn một số ưu điểm về phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có thể kể đến như sau:

Nhanh chóng, linh hoạt

Trình tự thủ tục tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài nhanh chóng, linh hoạt. Phán quyết của trọng tài mang tính chung thẩm, trọng tài chỉ xét xử một lần duy nhất.

Bảo mật thông tin

Khoản 4 Điều 4 Luật trọng tài thương mại 2010 quy định rằng “Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tiến hành không công khai trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác”. Điều này giúp cho doanh nghiệp nếu bị vướng vào tranh chấp, kiện tụng vẫn giữ được bí mật kinh doanh và uy tín trên thương trường.

Tính chất trung lập của trọng tài được đảm bảo

Trong Hội đồng trọng tài, ngoài những trọng tài viên có chuyên môn về pháp lý, thì còn có nhiều trọng tài viên là các chuyên gia về những nghiệp vụ mang tính đặc thù khác như kỹ thuật, dầu khí, xây dựng,… điều này giúp cho việc giải quyết tranh chấp được diễn ra toàn diện hơn, vì trong các trường hợp đặc biệt, có những tranh chấp liên quan đến các ngành nghề đặc thù và cần một người có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực đó để giải quyết tranh chấp. Các trung tâm trọng tài là cơ quan giải quyết tranh chấp hoạt động độc lập, chính vì vậy mà tính chất trung lập của Trọng tài được đảm bảo.  

Trên đây là những thông tin chia sẻ về tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài để Quý khách tham khảo. Để được hỗ trợ tư vấn chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến Luật, Quý khách hãy liên hệ đến GV Lawyers qua thông tin chi tiết bên dưới website. 

Rate this post
Scroll to Top