Kinh doanh quốc tế

Tìm hiểu về thương mại quốc tế và những nguyên tắc cần biết

Thương mại quốc tế là một lĩnh vực quan trọng trong công việc điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thường hoạt động và có ảnh hưởng tới nhiều quốc gia khác nhau, cần có các quy định và nguyên tắc được thiết lập để tạo ra môi trường công bằng và ổn định cho các hoạt động kinh doanh toàn cầu.

Trong bài viết này, mời quý khách cùng GV Luật sư tìm hiểu về các nguyên tắc c ơ bản, các diễn đàn quan trọng trong lĩnh vực thương mại quốc tế nhé!

Tìm hiểu về thương mại quốc tế và những nguyên tắc cần biết 
Tìm hiểu về thương mại quốc tế và những nguyên tắc cần biết

Một số diễn đàn quan trọng trong lĩnh vực thương mại quốc tế 

UNCITRAL (Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế – Ủy ban liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế )

UNCITRAL là một tổ chức của Liên Hợp Quốc cam kết trách nhiệm phát triển và hội nhập thương mại quốc tế. Tổ chức đã tạo ra các khung luật và hướng dẫn các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, giao dịch thương mại quốc tế và giải quyết tranh chấp.

WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới – Tổ chức Thương mại Thế giới)

WTO có nhiệm vụ giám sát và điều chỉnh thương mại quốc tế. Họ thiết lập các quy tắc về thương mại và cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế – Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế)

OECD tập trung vào việc phát triển các nguyên tắc và tiêu chuẩn về chính phủ doanh nghiệp và hành vi đạo đức doanh nghiệp.

ICSID (Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế – Trung tâm Quốc tế về Giải quyết Tranh chấp Đầu tư)

ICSID cung cấp cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư giữa các nhà tư vấn và các quốc gia.

Hiệp ước thương mại làm và đồng ý đầu tư phương tiện và đa phương tiện

Điều này đồng ý nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho thương mại và đầu tư bằng cách giảm giới hạn và loại bỏ các rào cản.

Các quy định về thương mại quốc tế thường bao gồm các quy định về hợp đồng, bản quyền, bảo vệ người dùng, quản lý tài chính, quyền sở hữu trí tuệ và nhiều khía cạnh khác của hoạt động doanh nghiệp. Tùy thuộc vào quốc gia và vùng lãnh thổ, các quy định này có thể thay đổi và phụ thuộc vào các Hiệp ước và thỏa thuận quốc tế mà quốc gia tham gia.

Thuong mai quoc te 800 × 500
Tổ chức Thương mại Thế giới (Tổ chức Thương mại Thế giới – WTO)

Một số nguyên tắc cơ bản của quốc tế thương mại

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh quốc tế, các chủ thể tham gia phải góp thủ các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN)

Nội dung nguyên tắc: Dựa trên kết nối thương mại, một nước dành cho nước đối tác ưu đãi có lợi nhất mà nước đó đang và sẽ dành cho nước thứ ba khác trong tương lai.

Cơ sở pháp lý của nguyên tắc: Nguyên tắc này được cụ thể hóa trong các hiệp định của WTO như:

 • Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch (Hiệp định chung về thuế quan và thương mại – GATT)
 • Hiệp định chung về dịch vụ thương mại (Hiệp định chung về thương mại dịch vụ – GATS)
 • Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Thỏa thuận Thương mại – Các khía cạnh liên quan của Quyền sở hữu trí tuệ – TRIPs)

Nguyên tắc đối xử quốc gia (National Treatment – NT)

Nội dung nguyên tắc: Dựa trên cam kết thương mại, một nước sẽ dành cho sản phẩm, dịch vụ, nhà cung cấp của các nước khác những ưu đãi không quý hơn so với ưu đãi mà nước đó đang và sẽ dành cho sản phẩm, dịch vụ, nhà cung cấp nội dung.

Cơ sở pháp lý của nguyên tắc:

 • Điều 3 GATT.
 • Điều 6 GATS.
 • Điều 3 TRIPs.

Nguyên tắc tiếp cận trường (Tiếp cận thị trường)

Nguyên tắc này được thực thi thông qua các cam kết về: 

 • Cấm áp dụng biện pháp bảo vệ theo số lượng giới hạn.
 • Giảm và tiến tới xóa hàng rào thuế quan.
 • Giảm dần và tiến tới xóa hàng rào phi thuế quan.

Nguyên tắc công thương mại (Thương mại công bằng)

Nội dung nguyên tắc: Thương mại công bằng này là thương mại quốc tế được tiến hành trong điều kiện cạnh tranh bình đẳng như nhau.

Cơ sở pháp lý: Nguyên tắc này có thể hiển thị trong các Hiệp định sau:

 • Hiệp định về chống phá giá và đánh thuế kháng sinh.
 • Hiệp định về cấp độ hỗ trợ và phản kháng.
 • Hiệp định về các biện pháp bảo vệ tự động.
 • Hiệp định về giá hải quân.
 • Hiệp định kiểm tra sản phẩm trước khi xuống tàu.
 • Hiệp định về các rào cản kỹ thuật đối với thương mại.
 • Hiệp định về biện pháp bảo vệ dịch vụ sinh hoạt.
 • Hiệp định về thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu.

Nguyên tắc minh bạch (Minh bạch)

Các thành viên nước phải công bố sớm các biện pháp liên quan đến hoặc hoạt động đến kinh doanh thương mại quốc tế, có nghĩa là thông báo nhanh chóng về luật thông tin mới qua hoặc sửa đổi, các quyết định pháp luật, hành động chính liên hệ đến kinh doanh thương mại quốc tế cho các cơ quan giám sát của WTO.

Một số thông tin liên quan khác đến quốc tế thương mại 

Doanh nghiệp nước ngoài là gì?

Theo Điều 3 trong Luật đầu tư 2020 quy định:

 • Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp Hiệp hội xã hội và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh .
 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Từ những thông tin đã nêu trên, doanh nghiệp nước ngoài (hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có nhà tư nước ngoài là thành công hoặc cổ đông.

Kinh doanh quốc tế là gì?

Kinh doanh quốc tế đề cập đến việc trao đổi sản phẩm/hàng hóa và dịch vụ xuyên biên giới quốc gia. Nó cũng bao gồm việc sản xuất và phân phối các nguồn lực vì tiền và các giao dịch xuyên biên giới lợi nhuận. Hoạt động kinh doanh quốc tế cũng có thể được cung cấp bởi các mục tiêu phi tài chính chính, mang tính trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, có tác động đến tương lai của một quốc gia.

Kinh doanh quốc tế
Kinh doanh quốc tế

Các giao dịch xuyên biên giới có ý nghĩa tích cực đối với các doanh nghiệp và các quốc gia mà họ trực thuộc. Quốc gia có thể mang lại lợi ích cho hoạt động kinh tế gia tăng và tạo ra nhiều cơ hội làm việc. Doanh nghiệp kiếm được nhiều lợi nhuận từ việc mở rộng thị trường. Ngoài ra, kinh doanh quốc tế còn mang lại lợi ích cho thị trường toàn cầu khi thị trường địa phương không có sức chứa.

Thương mại quốc tế là gì?

Thương mại quốc tế (Thương mại quốc tế) là hoạt động trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia trên thế giới. Nó bao gồm các hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế như thương mại, đầu tư, mua bán hàng hóa từ hữu hình đến các dịch vụ (bảo hiểm, tài chính, tín dụng, chuyển công nghệ, vận động tải, du lịch,…).

Trên đây là những thông tin tham khảo về thương mại quốc tế . Để được tư vấn và hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến chi tiết thương mại quốc tế, quý khách vui lòng liên hệ với GV Lawyers theo số nóng 028 3622 3555!

Xem thêm: Quy định của pháp luật về công ty cổ phần 

Rate this post
Scroll to Top