legalalert VN Apr2020 1

Cập Nhật Pháp Luật | Tháng 04 Năm 2020

Trước diễn biến phức tạp và tác động ngày càng nặng nề lên nền kinh tế trong nước bởi dịch bệnh Covid 19 trong suốt thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam dường như nóng lòng và mong mỏi hơn bao giờ hết đối với các biện pháp hỗ trợ phù hợp và kịp thời từ Chính phủ, đặc biệt được quan tâm và nhắc nhiều đến trước hết đó là chính sách liên quan đến vấn đề miễn giảm thuế, gia hạn thời gian đóng thuế và thậm chí là đề xuất giảm tiền thuê đất do gánh nặng chi phí phát sinh cao trong khi doanh thu của doanh nghiệp hiện tại không khả quan và gặp nhiều khó khăn.

Theo một cách làm việc rất chủ động, vào ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất (“Nghị định 41”). Quan trọng là Nghị định 41 có hiệu lực áp dụng ngay lập tức. Theo đó, từ ngày 08/4/2020, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh được gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) và tiền thuê đất, cụ thể như sau:

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

 1. Đối tượng áp dụng

Việc gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất sẽ áp dụng cho 05 nhóm đối tượng sau đây:

 • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; xây dựng; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và các sản phẩm quang hoc; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
 • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành: vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; họat động kinh doanh bất động sản; Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức du lịch; Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim;
 • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm;
 • Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; và
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng.
 1. Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
 • Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu): thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Thời hạn nộp GTGT của tháng, quý được gia hạn như sau:
  • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020;
  • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4/2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020;
  • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5/2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020;
  • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6/2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020;
  • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 1/2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020; và
  • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 2/2020 chậm nhất là ngày 30/12/2020.
 • Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp: gia hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 mà chưa nộp vào ngân sách nhà nước và số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2 của năm 2020. Thời hạn gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 • Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh: gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp trong năm 2020 chậm nhất vào ngày 31/12/2020.
 • Đối với tiền thuê đất: tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 của Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có thời gian gia hạn là 05 tháng kể từ ngày 31/5/2010.
 • Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau, trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 2 của Nghị định 41, được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, số thuế TNDN phải nộp; hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này.

Ngoài ra, Nghị định 41 cũng nêu rõ trình tự, thủ tục gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Đặc biệt, người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định này. Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30/07/2020 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.

Chúng tôi hy vọng rằng Thông báo pháp luật này đã chia sẻ nhiều nội dung hữu ích và kịp thời đến Quý khách hàng có thể tham khảo và nắm bắt được thông tin quan trọng và cần thiết. Nếu Quý khách hàng vẫn còn có thắc mắc hoặc có nhu cầu tư vấn pháp lý liên quan đến Nghị định 41 và các quy định pháp luật hiện hành, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@gvlawyers.com.vn hoặc điện thoại vào số 028 3622 355, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải đáp và tư vấn cho Quý khách hàng.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top