vn.Legalalert Dec21 1

Cập Nhật Pháp Luật Số 02 | Tháng 12 Năm 2021

Chế Độ Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư Áp Dụng Cho Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Tại Việt Nam

Kính gửi Quý Khách hàng,

Global Vietnam Lawyers (“GV Lawyers”) xin gửi lời chúc sức khỏe, an toàn và lời chào trân trọng đến Quý Khách hàng. Chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý Khách hàng trong suốt thời gian qua.

Như Quý Khách hàng có thể đã biết, hàng năm các nhà đầu tư nước ngoài, hay tổ chức kinh tế thực hiện dự án của nhà đầu tư nước ngoài có trách nhiệm chuẩn bị và nộp báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam định kỳ cho cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương. Các báo cáo phải nộp bao gồm (I) báo cáo định kỳ hàng quý được nộp trước ngày 10 tháng 01 năm 2022 (ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo); và (ii) báo cáo năm được nộp thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Doanh nghiệp sẽ nộp các báo cáo thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Nộp thiếu hoặc nộp trễ hạn báo cáo hoạt động đầu tư định kỳ có thể khiến công ty phải chịu một khoản phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu VNĐ đối với mỗi hành vi vi phạm (Điều 13.2(a) Nghị định 50/2016/ND-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016). Mặt khác, cơ quan đăng ký đầu tư có thể từ chối xử lý các yêu cầu/đề nghị cấp phép của nhà đầu tư hoặc công ty.

Vì lẽ đó, chúng tôi tin rằng Quý Khách hàng nên có sự lưu ý phù hợp đối với yêu cầu tuân thủ này để hạn chế rủi ro và đảm bảo các công việc cấp phép của mình (liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh) sẽ không bị ảnh hưởng hoặc chậm trễ.

Mong rằng những cập nhật trên đã rõ ràng và hữu ích. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các vấn đề ở trên, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Rate this post
Scroll to Top