alert jul2021 vn

Cập Nhật Pháp Luật | Tháng 7 Năm 2021

GV Lawyers xin giới thiệu bản tin Thông báo Pháp luật kỳ số 01 –  tháng 7/2021 để cập nhật cho quý Khách hàng và Đối tác những nội dung pháp lý quan trọng về “Một Số Chính Sách Hỗ Trợ Người Lao Động Và Người Sử Dụng Lao Động Gặp Khó Khăn Do Đại Dịch Covid-19”.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, ngày 01/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP (“Nghị quyết 68”) về một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 nhằm góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho NLĐ. Nghị quyết 68 quy định các chính sách hỗ trợ cụ thể như sau:
Đối với người sử dụng lao động

  • Miễn đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho đến hết ngày 30/6/2022: NSDLĐđược áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (thời gian từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho NLĐ. NSDLĐ hỗ trợ toàn bộ số tiền có được đó cho NLĐ phòng chống đại dịch COVID-19.
  • Tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất: NSDLĐ đã đóng đủ BHXHhoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì NLĐ và NSDLĐ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng trước đây, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.
  • Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ với mức tối đa là 1.500.000 đồng/tháng trong 6 tháng: NSDLĐ được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tối đa là 1.500.000 đồng/NLĐ/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa là 6 tháng.
  • Doanh nghiệp được vay trả lương ngừng việc với lãi suất 0% mà cần biện pháp bảo đảm: NSDLĐ được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 với mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số NLĐ theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng và thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.
  • Cho vay trả lương phục hồi sản xuất việc với lãi suất 0% mà cần biện pháp bảo đảm: NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 khi quay trở lại sản xuất kinh doanh và NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho NLĐ làm việc theo HĐLĐ và đang tham gia BHXH bắt buộc. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số NLĐ đang làm việc theo HĐLĐ theo thời gian trả lương thực tế tối đa 03 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Đối với người lao động
NLĐ được hỗ trợ tiền mặt trực tiếp khi tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương: NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 mà đang tham gia BHXH bắt buộc, được hỗ trợ một lần với mức hỗ trợ 1.855.000 đồng/tháng đối với những người bị hoãn việc từ 15 ngày đến dưới 1 tháng; hỗ trợ 3.710.000 đồng/người đối với lao động bị tạm hoãn hợp đồng 1 tháng trở lên.

  • NLĐ được hỗ trợ tiền mặt trực tiếp khi ngừng việc: NLĐ làm việc theo chế độ HĐLĐ bị ngừng việc và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021, đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc được hỗ trợ một lần với mức 1.000.000 đồng/người.
  • NLĐ được hộ trợ tiền mặt trực tiếp nếu không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chấm dứt HĐLĐ do doanh nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021, đang tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được hỗ trợ một lần là 3.71000 đồng/người.

NLĐ thuộc các trường hợp trên khi đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha.
NLĐ tự do và một số đối tượng đặc thù khá cũng được trợ cấp bằng tiền mặt: căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.
Các đối tượng khác được hỗ trợ
Nghị quyết 68 còn có chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 là hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế, đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV, hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch.
Ngoài ra, Nghị quyết 68 còn hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em, trường hợp F0, F1 đang thực hiện điều trị cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước.

Scroll to Top