VN legal alert oct2021 01

Cập Nhật Pháp Luật Số 01 | Tháng 10 Năm 2021

GV Lawyers xin trân trọng cập nhật đến quý Đối tác và quý Khách hàng bản tin Thông báo pháp luật kỳ số 01, tháng 10/2021 của chúng tôi liên quan đến chủ đề: “𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐋𝐨̛̣𝐢 𝐂𝐮̉𝐚 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐒𝐮̛̉ 𝐃𝐮̣𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐨 Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐕𝐚̀ 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐋𝐚𝐨 Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐁𝐢̣ 𝐀̉𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐁𝐨̛̉𝐢 Đ𝐚̣𝐢 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 𝐓𝐮̛̀ 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟏/𝟏𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟏”.
 
***
 
Ngày 01/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg (“Quyết định 28/2021”) quy định chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) như sau:
 
𝟏. 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐝𝐨 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗
 
a. Đối tượng được hưởng:
 
(i) Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021.
 
(ii) Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu.
 
b. Đối tượng không được hưởng:
 
__(i) Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên;
 
__(ii) Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 nhưng đã đươc hưởng lương hưu hàng tháng; và
 
__(iii) Đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.
 
c. Mức hỗ trợ: hỗ trợ một lần bằng tiền, cụ thể:
 
_Dưới 12 tháng: 1.800.000 đồng/người;
 
_Đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: 2.100.000 đồng/người;
 
_Đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: 2.400.000 đồng/người;
 
_Đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: 2.650.000 đồng/người;
 
_Đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: 2.900.000 đồng/người; và
 
_Đủ 132 tháng trở lên: 3.300.000 đồng/người.
 
𝟐. 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐦𝐮̛́𝐜 đ𝐨́𝐧𝐠 𝐁𝐇𝐓𝐍 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝟎%
 
a. Đối tượng được hưởng: Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
 
b. Đối tượng không được hưởng:
 
__(i) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên;
 
__(ii) Đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.
 
c. Mức giảm đóng BHTN: từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
 
d. Thời gian giảm mức đóng BHTN: 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.
 
Quyết định 28/2021 sẽ có hiệu lực ngay lập tức (từ ngày 01/10/2021).
5/5 - (500 votes)
Scroll to Top