thoi hieu khoi kien tranh chap hop dong theo quy dinh phap luat 1

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng theo quy định pháp luật

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng chính là thời gian được pháp luật định về việc khởi kiện các tranh chấp hợp đồng. Các tranh chấp về hợp đồng phổ biến hiện nay như về hợp đồng thương mại, hợp đồng tín dụng, hợp đồng ngân hàng, hay hợp đồng vay tài sản,… Việc nắm rõ được các quy định về thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng là điều vô cùng quan trọng trong quá trình giải quyết các tranh chấp. Để biết thêm thông tin hữu ích, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Luật GV Lawyers nhé!

thoi hieu khoi kien tranh chap hop dong theo quy dinh phap luat 1
Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng theo quy định pháp luật

Tìm hiểu về thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng

Theo Điều 429 trong Bộ luật Dân sự 2015 có quy thời hiệu khởi kiện về hợp đồng như sau:

“Điều 429. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm”.

Đối chiếu với quy định trên, thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng để yêu cầu Tòa án giải quyết về tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền đưa ra yêu cầu biết hoặc phải biết về quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

thoi hieu khoi kien tranh chap hop dong theo quy dinh phap luat 2
Tìm hiểu về thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng

Một số thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng cụ thể

 1. Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là 02 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 237 Luật này (Theo Điều 319 trong Luật thương mại năm 2005);
 2. Thời hiệu khởi kiện về việc thực hiện hợp đồng đại lý tàu biển là 02 năm kể từ ngày phát sinh tranh chấp (Điều 162 trong Bộ luật hàng hải năm 2005);
 3. Thời hiệu khởi kiện về hư hỏng, mất mát hàng hóa hàng hóa vận chuyển theo chứng từ vận chuyển là 01 năm, kể từ ngày trả hàng hoặc lẽ ra phải trả hàng cho người nhận hàng (Điều 97 trong Bộ luật hàng hải năm 2005);
 4. Thời hiệu khởi kiện đối với vụ việc liên quan đến hợp đồng thuê tàu là 02 năm, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng (Điều 142 trong Bộ luật hàng hải năm 2005);
 5. Thời hiệu khởi kiện về việc thực hiện hợp đồng cứu hộ hàng hải là 02 năm, kể từ ngày kết thúc hành động cứu hộ (Điều trong 195 Bộ luật hàng hải năm 2005);
 6. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là 03 năm, kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp (Điều 30 trong Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000).

Những thông tin cơ bản về thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng cần nắm rõ

Hồ sơ thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng

 • Đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng được thực hiện theo mẫu 23-DS quy định ở Nghị quyết số 01/2017/NQ – HĐTP.
 • Hợp đồng, văn bản, cùng các tài liệu giao dịch có giá trị như hợp đồng.
 • Biên bản bổ sung, phụ lục, phụ kiện hợp đồng (nếu có).
 • Tài liệu về bảo đảm thực hiện hợp đồng như: thế chấp, cầm cố, tài sản (nếu có).
 • Tài liệu về việc thực hiện hợp đồng như các biên bản nghiệm thu, giao nhận hàng, các chứng từ thanh toán, các biên bản làm việc về công nợ tồn đọng, biên bản thanh lý hợp đồng.
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của người khởi kiện, của các đương sự và người có liên quan khác: giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập doanh nghiệp,  điều lệ hoạt động, quyết định bổ nhiệm hoặc cử người đại diện doanh nghiệp.
 • Các tài liệu giao dịch khác (nếu thấy cần thiết).

Thủ tục khởi kiện tranh chấp hợp đồng

Căn cứ vào Điều 189 cho đến Điều 198 trong Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì thủ tục khởi kiện tranh chấp hợp đồng được thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị về hồ sơ khởi kiện
 • Bước 2: Nộp đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng theo mẫu lên tòa án có thẩm quyền
 • Bước 3: Tòa án có thẩm quyền thụ lý xét xử
 • Bước 4: Chuẩn bị phiên tòa xét xử
 • Bước 5: Đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

Căn cứ xác định thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng

Căn cứ theo Điều 184, Điều 150, Điều 429 trong Bộ luật Dân sự 2015 thì căn cứ xác định thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng bao gồm:

 • Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự.
 • Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.
 • Thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng là từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền lợi của mình bị xâm phạm.

Trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng

Theo Điều 155 trong Bộ luật Dân sự 2015 có quy định như sau:

“Điều 155. Không áp dụng thời hiệu khởi kiện

Thời hiệu khởi kiện không áp dụng trong trường hợp sau đây:

 1. Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản.
 2. Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.
 3. Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.
 4. Trường hợp khác do luật quy định.”

Theo đó, không áp dụng thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng trong các trường hợp được nêu trên.

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng

Căn cứ theo Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015, thì thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng bao gồm:

Một là, sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu.

 • Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
 • Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình.

Hai là, trường hợp chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện, người có quyền yêu cầu là người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Ba là, người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chưa có người đại diện khác thay thế trong trường hợp sau đây:

 • Người đại diện chết nếu là cá nhân, chấm dứt tồn tại nếu là pháp nhân.
 • Người đại diện vì lý do chính đáng mà không thể tiếp tục đại diện được.

Trên đây là những thông tin chia sẻ liên quan về thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng để các bạn tham khảo. Nếu các bạn đang gặp phải bất kỳ vấn đề nào về pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Luật GV Lawyers trực tuyến qua số hotline +84 (28) 3622 3555. Hoặc các bạn có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: info@gvlawyers.com.vn để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp thắc mắc nhanh chóng nhất nhé!

Scroll to Top