Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ là bao lâu?

Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ là bao lâu?

Khi doanh nghiệp phát sinh nhu cầu tăng vốn điều lệ, câu hỏi về thời hạn góp vốn sẽ trở nên quan trọng. Thực tế, việc đặt ra câu hỏi thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ là bao lâu? không chỉ là một vấn đề quan trọng mà còn đòi hỏi sự hiểu biết sâu về quy định pháp lý.

Bài viết dưới đây Global Vietnam Lawyers sẽ đi sâu vào vấn đề này, giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy định và thời hạn quan trọng khi thực hiện quy trình tăng vốn cho doanh nghiệp.

I. Tăng vốn điều lệ là gì? 

Tăng vốn điều lệ là quy trình điều chỉnh cấu trúc vốn của doanh nghiệp, mục tiêu là gia tăng trách nhiệm tài sản và pháp lý liên quan đến vốn góp của thành viên hoặc cổ đông.

Các loại hình doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, và công ty cổ phần đều có khả năng thực hiện tăng vốn điều lệ.

Đối với đa số doanh nghiệp, việc này trở nên phổ biến để duy trì hoạt động hiệu quả và đạt được hiệu suất kinh doanh cao. Tuy nhiên, quá trình tăng vốn điều lệ không chỉ đối mặt với các vấn đề pháp lý mà còn đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng về thời gian và phương thức thực hiện.

Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ là bao lâu?
Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ là bao lâu?

Xem thêm: Quyền cổ đông và biểu quyết trong Công ty cổ phần

II. Phương thức tăng vốn điều lệ 

Tùy thuộc vào loại hình công ty, các phương thức tăng vốn điều lệ có những đặc điểm khác nhau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Có thể tăng vốn bằng cách chủ sở hữu đầu tư thêm hoặc huy động vốn góp từ bên ngoài. Quyết định này do chủ sở hữu công ty đưa ra. Nếu lựa chọn huy động vốn từ bên ngoài, công ty có thể chọn chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Có thể tiếp nhận vốn góp từ thành viên mới hoặc tăng vốn góp của thành viên hiện tại.

Công ty cổ phần

Có thể tăng vốn bằng cách chào bán cổ phần. Quy trình này có thể bao gồm chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cho cổ đông hiện tại hoặc chào bán cổ phần ra công chúng. Quyết định này thường do Ban Giám đốc hoặc Hội đồng quản trị quyết định.

Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ là bao lâu?
Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ là bao lâu?

III. Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ 

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP, không có quy định cụ thể về thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ trong pháp luật Việt Nam. Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2020 chỉ đặt ra thời hạn góp vốn sau khi doanh nghiệp hoàn tất đăng ký kinh doanh, tính từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Với công ty cổ phần, theo Điều 113, Khoản 1 của Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp có quy định thời hạn khác ngắn hơn trong Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, theo quy định tại Khoản 2, Điều 75 của Luật Doanh nghiệp 2020, chủ sở hữu công ty phải góp vốn đầy đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, theo quy định tại Khoản 2, Điều 47 của Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên góp vốn phải thực hiện góp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đối với công ty hợp danh, thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải thực hiện góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp thành viên hợp danh không góp đủ số vốn đúng hạn đã cam kết, đồng thời gây thiệt hại cho công ty hợp danh, thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Nếu thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết, số vốn chưa góp đủ được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty hợp danh.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, thời hạn góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn (cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) và công ty cổ phần là 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đối với công ty hợp danh, không có quy định cụ thể về thời hạn góp vốn, dựa vào sự uy tín và quen biết giữa các thành viên.

Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ là bao lâu?
Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ là bao lâu?

Trên đây là một số thông tin tham khảo về thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ và các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp .Để nhận tư vấn chi tiết về việc góp vốn và các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp quý khách vui lòng liên hệ đến số hotline 028 3622 3555 hoặc gửi yêu cầu tư vấn đến địa chỉ email info@gvlawyers.com.vn.

Chúng tôi cam kết cung cấp sự hỗ trợ nhanh chóng và chuyên nghiệp để giải quyết mọi thắc mắc của bạn. 

Xem thêm: Tư vấn pháp lý về lĩnh vực Ngân hàng

Rate this post
Scroll to Top