quyen so huu tri tue la gi 4

Định nghĩa và quy định của quyền sở hữu trí tuệ là gì?

Trong thế giới phức tạp và hoàn thiện công thức hiện nay, sự sáng tạo và đổi mới là chìa khóa mở cánh cửa cho sự phát triển và cạnh tranh.

Để bảo vệ giá trị đúng đắn của những đóng góp sáng tạo, quyền sở hữu trí tuệ đã trở thành một phần quan trọng của hệ thống luật pháp. Nhưng quyền sở hữu trí tuệ là gì ? Đối tượng của nó bao gồm những gì và làm thế nào nó đảm bảo quyền lợi cho những người sáng tạo? Hãy cùng GV Lawyers tìm hiểu chi tiết dưới đây

I. Quyền sở hữu trí tuệ là gì?

Quyền sở hữu trí tuệ là tập hợp các quyền được cấp phép cho cá nhân hoặc tổ chức nhằm bảo vệ mục tiêu và khuyến khích sáng tạo và đổi mới. Những quyền này đều liên quan đến sản phẩm trí tuệ, bao gồm ý tưởng, sáng chế, tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm văn học, thiết kế, nhãn hiệu và nhiều khía cạnh khác của sự sáng tạo.

Quyền sở hữu trí tuệ giúp xác định chủ sở hữu và ngăn chặn người khác sao chép, sử dụng hay thương mại hóa mà không được phép. 

Định nghĩa và quy định của quyền sở hữu trí tuệ là gì?
Định nghĩa và quy định của quyền sở hữu trí tuệ là gì?

II. Đối tượng sở hữu trí tuệ là gì?

Tác vụ giả

Quyền tác giả hay còn được gọi là tác quyền, là quyền của cá nhân hoặc tổ chức đối với các sản phẩm sáng tạo hoặc sở hữu của họ bao gồm các loại sản phẩm như văn học, nghệ thuật, âm nhạc, khoa học và có thể hiển thị thông tin bất kỳ biểu thức nào.

Quyền liên quan đến tác giả hay còn được gọi là quyền liên quan, là quyền của cá nhân hoặc tổ chức tranh đấu cho các bản ghi âm, các sự kiện biểu diễn, chương trình phát sóng, bản ghi và tín hiệu bảo vệ tinh mang theo chương trình được truyền tải dưới dạng âm thanh hoặc hình ảnh đã được biến đổi (chương trình được mã hóa).

Định nghĩa và quy định của quyền sở hữu trí tuệ là gì?
Định nghĩa và quy định của quyền sở hữu trí tuệ là gì?

Quyền sở hữu công nghiệp

Quyền chủ sở hữu công nghiệp là quyền của cá nhân hoặc tổ chức đấu tranh cho các đổi mới, sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh… được tạo ra hoặc sở hữu bởi cá nhân hoặc tổ chức, mang theo quyền sở hữu và quyền ngăn chặn tranh không lành

Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm: 

 • Sáng chế dưới dạng sản phẩm : Bao gồm các chế độ sáng tiên tiến và đột phá trong lĩnh vực sản phẩm.
 • Kiểu trang trí công nghiệp : Điều này liên quan đến thiết kế và hình dạng của sản phẩm, thường được áp dụng trong lĩnh vực công nghiệp.
 • Nhãn hiệu : Bao gồm các bằng chứng nhận dạng nhãn, tập tin hiệu nhãn, hoặc liên kết nhãn hiệu, những sản phẩm hoặc dịch vụ nhận dạng biểu tượng.
 • Tên thương mại: Là quyền đối với tên được sử dụng để nhận biết và quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Bí mật kinh doanh : Bảo vệ thông tin doanh nghiệp có tính bí mật, như quy trình sản xuất, công thức, hoặc chiến lược kinh doanh không công bố công khai.
 • Chỉ dẫn địa lý : Bảo vệ quyền đối với sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, lãnh thổ, quốc gia cụ thể, đặc biệt là những sản phẩm đặc trưng từ một địa điểm nào đó.
Định nghĩa và quy định của quyền sở hữu trí tuệ là gì?
Định nghĩa và quy định của quyền sở hữu trí tuệ là gì?

Quyền với cây trồng

Các đối tượng của quyền đối với giống cây trồng bao gồm hai cạnh chính: vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch.

Vật liệu nhân giống liên quan đến các yếu tố như hạt giống, cỏ giống, hay các phương tiện tiện khác để nhân giống cây. Ngược lại, vật liệu thu hoạch liên quan đến sản phẩm cuối cùng của cây trồng, chẳng hạn như hạt, kết quả hoặc phần cây được sử dụng cho mục tiêu thương mại.

Định nghĩa và quy định của quyền sở hữu trí tuệ là gì?
Định nghĩa và quy định của quyền sở hữu trí tuệ là gì?

Xem thêm: Tìm hiểu về luật khoa học và công nghệ

III. Tại sao cần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ?

Lý do cần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là gì? Có cần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không? 

GV Lawyers với hơn 10 năm kinh nghiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, luôn khuyến nghị khách hàng của mình nên hoàn thành thủ tục bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sớm nhất có thể. By các lý do chính sau:

Hợp pháp sử dụng quyền định nghĩa

Với bằng chứng chỉ bảo hộ nhãn hiệu hoặc giấy chứng nhận bản quyền tác giả, bạn có thể khẳng định quyền sử dụng hợp pháp đối với sản phẩm hay dịch vụ của mình.

Trong trường hợp tranh chấp, quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp giúp doanh nghiệp của bạn có ưu thế hơn đối thủ.

Bảo hộ bản quyền sản phẩm trước đối thủ cạnh tranh

Mọi sản phẩm, dịch vụ từ thiết kế logo, bao bì, thời trang đến ý tưởng kinh doanh đều có thể là đạo nhái.

Bảo quyền sở hữu trí tuệ là biện pháp hợp pháp để bảo vệ sản phẩm, dịch vụ khỏi những trường hợp cạnh tranh không lành hộ.

Bảo vệ tài sản vô hình

Mỗi doanh nghiệp có hai loại tài sản: hữu hình và vô hình.

Tài sản vô hình như ý tưởng, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, nhận diện thương hiệu đều cần bảo hộ để đảm bảo quyền lợi trong các dịch vụ mua bán hay sáp nhập.

Bảo quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là biện pháp pháp lý mà còn là đầu tư cho tương lai của doanh nghiệp, giúp xây dựng và duy trì giá trị của các tài sản không vật liệu.

Định nghĩa và quy định của quyền sở hữu trí tuệ là gì?
Định nghĩa và quy định của quyền sở hữu trí tuệ là gì?

IV. Các hành vi xâm phạm quyền giả

Có nhiều hành vi được coi là xâm phạm quyền tác giả, đặc biệt là những hành động sau đây:

 • Lợi ích, sử dụng trái phép tác giả đối với các sản phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.
 • Giả mạo hoạt động giả, làm giả lợi ích hoặc địa vị của người sáng tạo.
 • Tiến hành công bố, phân phối sản phẩm mà tác giả không được phép, đặc biệt là trong các vấn đề có sự tham gia của đồng giả.
 • Thực hiện chỉnh sửa, cắt xén, hoặc sử dụng nhiều sản phẩm dưới mọi hình thức, gây nguy hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
 • Sao chép tác phẩm mà không có quyền của tác giả hoặc chủ sở hữu được phép, trừ khi có quy định khác.
 • Tạo các sản phẩm bổ sung, sửa đổi mà không có sự cho phép của tác giả hoặc quyền chủ sở hữu, trừ khi có quy định khác.
 • Sử dụng tác phẩm mà không có sự cho phép của chủ thể quyền, không trả tiền bút, thù lao, hoặc quyền lợi vật chất, trừ khi có quy định khác.
 • Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao, và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt sản phẩm đến công ty chúng tôi qua mạng truyền thông hoặc các phương tiện kỹ thuật số mà không được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép.
 • Xuất bản sản phẩm mà không có sự cho phép của chủ sở hữu tác giả.
 • Cố gắng nhẹ nhàng, làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật được thực hiện bởi chủ sở hữu để bảo vệ quyền.
 • Cố gắng xóa hoặc thay đổi quyền quản lý thông tin dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.
 • Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, hoặc thiết kế thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết rằng thiết bị đó làm tăng biện pháp kỹ thuật để bảo vệ bản quyền của tác giả với tác phẩm của mình.
 • Làm và bán sản phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.
 • Xuất khẩu, nhập khẩu bản sao tác phẩm mà không có sự cho phép của chủ sở hữu tác giả, theo quy định tại Điều 28 của Luật Sở Hữu Trí Tquyè
Định nghĩa và quy định của quyền sở hữu trí tuệ là gì?
Định nghĩa và quy định của quyền sở hữu trí tuệ là gì?

Trên đây là các thông tin tham khảo quyền sở hữu trí tuệ là gì , các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Để nhận được sự hỗ trợ chi tiết và chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, quý khách hàng vui lòng liên hệ với GV Lawyers . Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và chi tiết nhất.

Xem thêm: Thuê giáo sư tư vấn tại Đà Nẵng và những điều cần lưu ý

Rate this post
Scroll to Top