nhung dieu can biet khi thanh lap cong ty 1

Chi tiết những điều cần biết khi thành lập công ty

Sau khi nhận được giấy phép đăng ký doanh nghiệp từ Phòng đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết để đảm bảo tuân thủ và tránh bị xử phạt. Vậy những điều cần biết khi thành lập công ty là gì?

Những thủ tục này cũng là một phần quan trọng trong quá trình thành lập công ty. Bài viết dưới đây Global Vietnam Lawyers sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về vấn đề này. 

I. Chi tiết những điều cần biết khi thành lập công ty 

Khi bắt đầu quá trình thành lập công ty, có 07 điều quan trọng mà bạn cần lưu ý để đảm bảo quá trình diễn ra thuận lợi và đầy đủ theo quy định:

 • Lựa chọn loại hình doanh nghiệp
 • Xác định ngành nghề kinh doanh
 • Đặt tên công ty
 • Chọn địa chỉ trụ sở công ty
 • Xác định thành viên/cổ đông góp vốn hay tự đầu tư
 • Xác định vốn điều lệ của doanh nghiệp
 • Quyết định người đại diện pháp luật, giám đốc công ty
Chi tiết những điều cần biết khi thành lập công ty
Chi tiết những điều cần biết khi thành lập công ty

1. Lựa chọn loại hình doanh nghiệp 

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Việt Nam hiện có 05 loại hình doanh nghiệp phổ biến, mỗi loại có những đặc điểm riêng. Chủ doanh nghiệp cần tận dụng điều kiện thực tế của công ty để lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất. Dưới đây là chi tiết về từng loại:

Công ty cổ phần

Đối tượng: Từ ba người hoặc tổ chức trở lên (có thể thuê hoặc chỉ định người đại diện theo pháp luật).

Đặc điểm: Công ty cổ đông không hạn chế số lượng, có khả năng phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn điều lệ đã góp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Đối tượng: Từ 2 đến 50 thành viên góp vốn.

Đặc điểm: Thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức, chịu trách nhiệm pháp lý trong phạm vi vốn ban đầu đã góp. Số thành viên có thể được xác định dựa trên điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu, có thể thuê người đại diện theo pháp luật. Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đầu tư ban đầu.

Công ty hợp danh

Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

Công ty tư nhân

Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp giúp doanh nghiệp tận dụng mọi cơ hội và giải quyết trách nhiệm một cách hiệu quả.

2. Xác định ngành nghề kinh doanh 

Quyết định về ngành nghề kinh doanh đóng vai trò quan trọng và có thể tác động đáng kể đến thành công của doanh nghiệp. Dưới đây là một số điểm cần xem xét khi chọn lựa ngành nghề kinh doanh:

Tìm hiểu về xu hướng và tiềm năng thị trường

Nghiên cứu thị trường để hiểu rõ xu hướng và tiềm năng của các ngành nghề kinh doanh, từ đó có cơ sở để đưa ra quyết định phù hợp với môi trường kinh doanh.

Phân tích sở thích và kinh nghiệm cá nhân

Chọn ngành nghề kinh doanh dựa trên sở thích và kinh nghiệm cá nhân để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Đánh giá khả năng tài chính và kỹ năng quản lý

Chọn ngành nghề phù hợp với khả năng tài chính và kỹ năng quản lý của bạn để đảm bảo sự hiệu quả trong việc khởi nghiệp và quản lý doanh nghiệp.

Đánh giá và so sánh với các ngành nghề khác

So sánh các ngành nghề kinh doanh khác nhau để đánh giá sự phù hợp và tiềm năng của từng ngành, giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn và chiến lược hiệu quả.

Chi tiết những điều cần biết khi thành lập công ty
Chi tiết những điều cần biết khi thành lập công ty

Xem thêm: M&A – giao dịch mua bán & sáp nhập doanh nghiệp/ dự án

3. Đặt tên công ty 

Việc đặt tên cho công ty là một bước quan trọng và không thể thiếu trong quá trình xây dựng hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp. Dưới đây là những yếu tố quan trọng cần xem xét khi chọn tên cho công ty:

 • Tên công ty phải là tiếng Việt, có thể bao gồm chữ số và ký hiệu, nhưng cần phải dễ phát âm và chứa ít nhất hai thành phần: loại hình công ty và tên đầy đủ của công ty.
 • Tránh sử dụng tên trùng lặp hoặc tạo ra nhầm lẫn với các tên pháp nhân khác.
 • Tên công ty cần được đặt tại trụ sở chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của công ty.
 • Nếu sử dụng tên tiếng nước ngoài, cần dịch từ tiếng Việt sang tên tương ứng trong tiếng nước ngoài.
 • Tránh sử dụng tên của cơ quan chính quyền, đơn vị Quân đội nhân dân, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, trừ khi có sự cho phép của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

4. Chọn địa chỉ chủ sở công ty 

Trụ sở chính của công ty đóng vai trò là địa chỉ đăng ký kinh doanh và thường là nơi mà công ty đặt văn phòng cũng như tiếp nhận khách hàng. Khi chọn địa chỉ trụ sở công ty, cần xem xét những điểm sau:

Độ tin cậy của khu vực

Đánh giá độ tin cậy của khu vực để đảm bảo rằng nơi chọn làm trụ sở chính phản ánh uy tín và chất lượng của công ty.

Tiện ích xung quanh

Kiểm tra các tiện ích xung quanh, ví dụ như việc không được phép đặt trụ sở chính tại chung cư nhưng có thể đặt tại các trung tâm thương mại sau khi được xin phép đặt tại các tầng trệt, tầng 1, tầng 2 và cetera.

Văn phòng đăng ký của công ty là nơi quan trọng cho liên lạc và giao dịch kinh doanh. Địa chỉ của nó cần bao gồm số nhà, tên đường, tên quận, huyện, thị xã, tỉnh và phải có thông tin liên lạc đầy đủ như số điện thoại, số fax và địa chỉ email (nếu có).

5. Xác định thành viên góp vốn/ tự đầu tư 

Cổ đông hoặc thành viên góp vốn đóng vai trò quan trọng trong việc định rõ sự tồn tại, phát triển hoặc giải thể của một công ty. Đối tác hoặc cổ đông cùng hướng, có sự hợp tác ý nghĩa, đó là lựa chọn lý tưởng để đảm bảo thành công của doanh nghiệp và ngược lại.

Trước khi quyết định hợp tác khởi nghiệp, việc cân nhắc kỹ lưỡng cũng đứng ra là một khía cạnh quan trọng trong quá trình thành lập công ty.

6. Xác định vốn điều lệ của doanh nghiệp 

Quyết định về vốn điều lệ trong doanh nghiệp không chỉ quan trọng mà còn tác động đến nhiều khía cạnh khác nhau của hoạt động kinh doanh. Dưới đây là những yếu tố cần xem xét cẩn thận:

Vốn ban đầu

Là số vốn mà các thành viên hoặc cổ đông phải góp vào công ty trong một khoảng thời gian xác định, được ghi rõ trong Điều lệ thành lập công ty.

Góp vốn

Đại diện việc chuyển giao tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc cộng sở hữu của công ty.

Vốn góp

Là phần của vốn mà các chủ sở hữu hoặc cộng sở hữu đóng góp vào vốn ban đầu.

Nộp thuế kinh doanh

Tùy thuộc vào thời điểm cấp giấy phép kinh doanh (từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 hoặc từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12), công ty sẽ phải nộp thuế kinh doanh trong một năm hoặc nửa năm một lần tương ứng.

Chi tiết những điều cần biết khi thành lập công ty
Chi tiết những điều cần biết khi thành lập công ty

7. Quyết định người đại diện pháp luật, giám đốc công ty 

Dưới đây là những thông tin quan trọng về người đại diện theo pháp luật mà bạn cần biết trước khi bắt đầu quá trình thành lập doanh nghiệp:

 • Các chức vụ đại diện theo pháp luật bao gồm Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty phải có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam. Trong trường hợp người đại diện pháp luật không có mặt tại Việt Nam trong thời gian trên 30 ngày, người đó cần ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ công ty.
 • Nếu người đại diện của công ty là người nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam định cư tại Việt Nam), họ cũng cần là người thường trú tại Việt Nam.

Đây là những điều quan trọng cần xem xét để đảm bảo rằng người đại diện theo pháp luật của công ty đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và trách nhiệm trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Chi tiết những điều cần biết khi thành lập công ty
Chi tiết những điều cần biết khi thành lập công ty

II. Kết luận 

Việc thành lập công ty đòi hỏi sự hiểu biết và chuẩn bị đầy đủ. Từ việc chọn loại hình doanh nghiệp, xác định ngành nghề kinh doanh, đặt tên công ty đến quyết định về vốn điều lệ và địa chỉ trụ sở. Mọi quyết định đều ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nghiệp.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã có đủ những điều cần biết khi thành lập công ty để xây dựng nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp mới của mình. Để nhận tư vấn chi tiết về thành lập công ty quý khách vui lòng liên hệ đến số hotline 028 3622 3555 hoặc gửi yêu cầu tư vấn đến địa chỉ email info@gvlawyers.com.vn

Xem thêm:

Xin cấp hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư

Tăng vốn đầu tư, tăng vốn điều lệ doanh nghiệp

Rate this post
Scroll to Top