Mekong Wind Power Joint Stock Company

Mekong Wind Power Joint Stock Company

Luật sư của chúng tôi là đơn vị tư vấn pháp lý cho các bên bán là các cổ đông của Công Ty Cổ Phần Điện Gió Mê Kông (“Mê Kông”), là chủ đầu tư của (1) Nhà Máy Điện Gió Bình Đại với công suất thiết kế 30MW và dự báo phát triển công suất lên tới 280MW vào năm 2020, và (2) Nhà Máy Điện Mặt Trời Mê Kông với công suất 30MW được tọa lạc tại Tỉnh Bến Tre, trong giao dịch chuyển nhượng 49% cổ phần trong Mê Kông với bên mua là Grimm Power Public Company Limited (Thái Lan). Trong giao dịch mua bán này, chúng tôi đóng vai trò chính yếu và hỗ trợ hiệu quả cho các bên bán trong việc thỏa thuận với bên mua và đội ngũ luật sư của họ ở cả Thái Lan và Việt Nam về các vấn đề pháp lý quy định trong hợp đồng mua bán cổ phần và thỏa thuận cổ đông, đưa ra các tư vấn pháp lý về Pháp Luật Việt Nam cũng như rà soát và có ý kiến về các tài liệu giao dịch có liên quan.

Luật sư điều hành của GV Lawyers, Ông Nguyễn Gia Huy Chương chịu trách nhiệm chính cùng nhóm luật sư tư vấn bao gồm Cao Thị Hoàng Oanh, Phạm Ngọc Phước, và Đỗ Lê Ngọc Hiền.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top