Project Happy Elephant – Listing News

Project Happy Elephant – Listing News

GV Lawyers là đơn vị tư vấn pháp lý duy nhất tại Việt Nam cho việc IPO (Phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng) và niêm yết chứng khoán trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hồng Kông của GHW International (Mã chứng khoán 9933.HK), một nhà cung cấp trung gian hóa học ứng dụng trong thị trường dịch vụ tích hợp có uy tín và lịch sử hoạt động lâu dài hơn 20 năm trong ngành. GHW International cũng là nhà bán vật liệu polyurethane lớn thứ tư về doanh thu bán hàng tại Trung Quốc năm 2018 và được xếp hạng thứ 46 trên toàn cầu về doanh thu trên thị trường bán hàng hóa chất toàn cầu năm 2018. (https://www.streetinsider.com/dr/news.php?id=16283094;https://www2.hkexnews.hk/New-Listings/New-Listing-Information/Main-Board?sc_lang=en)

GV Lawyers giữ một vai trò chủ chốt và tích cực phối hợp và làm việc hiệu quả với các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp và các bên làm việc khác tại Mỹ, Anh, Châu Âu, Úc, Cayman, BVI, Trung Quốc, Hồng Kông và Việt Nam trong việc hỗ trợ Công ty nộp hồ sơ và hoàn thành IPO và niêm yết chứng khoán, bao gồm việc thẩm định pháp lý, tư vấn pháp lý và tuân thủ cho Công ty; soạn thảo và rà soát Bản cáo bạch IPO; cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý cho Công ty, đơn vị tài trợ phát hành và các đơn vị bảo lãnh phát hành chứng khoán của quá trình IPO khi phát hành Bản cáo bạch và suốt quá trình niêm yết chứng khoán (Sàn giao dịch chính), cũng như Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (HKEx) và Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông (SFC); và cung cấp các tư vấn pháp lý cần thiết khác cho toàn bộ quá trình IPO và niêm yết chứng khoán.

Luật sư điều hành của GV Lawyers, Ông Nguyễn Gia Huy Chương chịu trách nhiệm chính cùng nhóm luật sư tư vấn bao gồm Luật sư cao cấp Ngô Thị Diễm, Trần Minh Quyết và Phạm Thị Hiền.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top