luat hon nhan gia dinh moi nhat 3

Luật hôn nhân gia đình mới nhất

Luật hôn nhân gia đình mới nhất quy định về chế độ hôn nhân và gia đình, đồng thời thiết lập các tiêu chuẩn pháp lý cho các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Nó cũng chỉ rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng và củng cố hệ thống hôn nhân và gia đình. Điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng của luật pháp trong việc định hình và duy trì một cộng đồng gia đình lành mạnh và ổn định.

I.Luật hôn nhân gia đình mới nhất là luật hôn nhân và gia đình 2014

Hiện nay, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 vẫn đang có hiệu lực và được áp dụng cho việc quản lý và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình tại Việt Nam. Được ban hành từ năm 2014, luật này đã định rõ chế độ hôn nhân, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hôn nhân, cũng như các quy định về việc giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền lợi của người tham gia vào mối quan hệ hôn nhân và gia đình.

Đến nay, không có văn bản pháp luật mới nào được ban hành để thay thế Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Do đó, trong năm 2024, luật này vẫn là cơ sở pháp lý chính thức cho lĩnh vực hôn nhân và gia đình tại Việt Nam.

luat hon nhan gia dinh moi nhat 1

II.Những nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân gia đình mới nhất

Dựa trên Điều 2 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014, có những nguyên tắc cơ bản sau đây cụ thể:

 • Hôn nhân phải là sự tự nguyện, tiến bộ và phải tuân thủ nguyên tắc một vợ một chồng, bình đẳng giữa vợ chồng.
 • Hôn nhân có thể được hình thành giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo khác nhau, cũng như giữa người theo tôn giáo với người không theo, hay giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài, với điều kiện pháp luật và tôn trọng được đảm bảo.
 • Gia đình phải được xây dựng ấm áp, tiến bộ và hạnh phúc, với sự quan tâm, tôn trọng, và sự giúp đỡ giữa các thành viên. Không có sự phân biệt đối xử giữa các con.
 • Nhà nước, xã hội và gia đình đều có trách nhiệm bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, và người khuyết tật trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hôn nhân và gia đình. Hỗ trợ các bà mẹ trong việc thực hiện vai trò quan trọng của họ và thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
 • Gia đình cần kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình.

luat hon nhan gia dinh moi nhat 2

III.Theo luật hôn nhân gia đình mới nhất, vợ chồng được coi là hợp pháp khi nào?

Theo Điều 8 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014, vợ chồng được coi là hợp pháp khi họ đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 1. Nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ phải từ đủ 18 tuổi trở lên.
 2. Việc kết hôn phải là sự tự nguyện của cả nam và nữ.
 3. Cả hai đối tác không được mất năng lực hành vi dân sự, tức là họ không được xem là bất lập hoặc mất khả năng quản lý hành vi của bản thân.

Ngoài ra, việc kết hôn cũng không được ràng buộc bởi các trường hợp cấm kết hôn như quy định tại các điểm a, b, c và d của khoản 2 Điều 5 trong Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Điều này có nghĩa là, để được coi là vợ chồng hợp pháp, cả hai bên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về độ tuổi, ý thức và năng lực pháp luật.

luat hon nhan gia dinh moi nhat 3

IV.  Các trường hợp không được công nhận là vợ chồng hợp pháp

Các trường hợp sau sẽ không được công nhận là vợ chồng hợp pháp theo quy định tại điểm a, b, c, d của khoản 2 Điều 5 trong Luật hôn nhân gia đình mới nhất

 • Kết hôn hoặc ly hôn giả tạo.
 • Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn.
 • Người đã có vợ hoặc chồng kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng với người khác, hoặc người chưa có vợ hoặc chồng kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng với người đã có vợ hoặc chồng.
 • Kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng giữa các thành viên cùng dòng họ, trong ba đời hoặc gần quan hệ họ hàng. Điều này bao gồm cả quan hệ giữa cha, mẹ nuôi và con nuôi, cũng như giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

Việc đặt ra quy định rõ ràng và chi tiết trong luật hôn nhân gia đình mới nhất giúp tạo nên một khung pháp lý cho các mối quan hệ gia đình đồng thời góp phần quan trọng vào việc xây dựng và bảo vệ môi trường gia đình lành mạnh. Luật này chỉ định rõ những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình và xác định các trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, xã hội trong việc thúc đẩy sự tiến bộ, hạnh phúc và ổn định cho các gia đình.

luat hon nhan gia dinh moi nhat 4

Việc chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình cũng như vai trò của các cơ quan, tổ chức trong việc giáo dục, tuyên truyền và bảo vệ quyền lợi của các thành viên gia đình là những biện pháp quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội. Chỉ qua sự thực hiện chặt chẽ và hiệu quả của các quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình, một cộng đồng với các gia đình vững mạnh và hạnh phúc mới có thể được hình thành và phát triển.

Trên đây là những thông tin quan trọng về luật hôn nhân gia đình mới nhất, hy vọng đã có thể giải đáp những thắc mắc của bạn. Nếu bạn cần tư vấn chi tiết hơn, hãy liên hệ đến GV Lawyers – văn phòng luật uy tín, chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ nhanh chóng giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Xem thêm:

Nghị định hướng dẫn luật lao động theo bộ luật lao động 2019

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top