Khóa Tập Huấn Luật Doanh Nghiệp 2020 Luật Đầu Tư 2020 Thực Tiễn Áp Dụng Và Những Điểm Doanh Nghiệp Cần Lưu Ý

Luật Doanh Nghiệp 2020, Luật Đầu Tư 2020 – Thực Tiễn Áp Dụng Và Những Điểm Doanh Nghiệp Cần Lưu Ý

GV Lawyers trân trọng giới thiệu đến quý độc giả một sự kiện vô cùng hữu ích do Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại TPHCM (ITPC) đồng tổ chức.

Vào ngày 24/02/2022, tại TP. Hồ Chí Minh, hai tổ chức này sẽ tổ chức Khóa huấn luyện về: “Luật Doanh Nghiệp 2020, Luật Đầu Tư 2020 – Thực Tiễn Áp Dụng Và Những Điểm Doanh Nghiệp Cần Lưu Ý” gồm có các nội dung chính như sau:

 • Cập nhật về Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
  • Một số thuận lợi, bất cập từ thực tiễn áp dụng Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Những yêu cầu của doanh nghiệp phát sinh từ thực tiễn thi hành pháp luật;
  • Những kinh nghiệm và điểm quan trọng cần chú ý khi thực hiện Luật doanh nghiệp.

Người trình bày: Ông Lê Thành Kính – Giám đốc Công ty Luật TNHH Lê Nguyễn, Trọng tài viên VIAC.

 • Cập nhật về Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
  • Một số thuận lợi, bất cập từ thực tiễn áp dụng Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Những yêu cầu của doanh nghiệp phát sinh từ thực tiễn thi hành pháp luật;
  • Những kinh nghiệm và điểm quan trọng cần chú ý khi thực hiện Luật Đầu tư.

Người trình bày: Ông Lương Văn Lý – Cố vấn cao cấp của Công ty luật Global Vietnam Lawyers (GV Lawyers), Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

 • Vào cuối sự kiện là phần thảo luận và hỏi đáp với sự tham gia của hai ông Lê Thành Kính và Lương Văn Lý.

 

Trân trọng thông báo,
www.gvlawyers.com.vn

Scroll to Top