luat an ninh mang moi nhat 4

Luật an ninh mạng mới nhất – Tăng cường bảo vệ và duy trì trật tự an ninh mạng

Trong bối cảnh công nghệ phát triển không ngừng và mức độ sử dụng Internet tăng cao, Luật An Ninh Mạng mới nhất đã đặt ra những quy định cực kỳ chặt chẽ nhằm bảo vệ an ninh mạng và duy trì trật tự trong không gian mạng của Việt Nam.

Với những điều khoản được áp dụng một cách nghiêm túc, luật mới hứa hẹn nâng cao công tác duy trì trật tự và đặt ra các biện pháp xử lý linh hoạt, nhanh chóng đối với mọi hành vi vi phạm.

Luật An Ninh Mạng mới nhất có hiệu lực từ lúc nào?

Luật An Ninh Mạng mới nhất được cấu thành từ 7 Chương với tổng cộng 43 điều luật, quy định mang tính chặt chẽ về các hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng. Luật An Ninh Mạng là trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân và tổ chức có liên quan nhằm mục đích chung là đảm bảo sự an toàn và trật tự của toàn xã hội trên không gian trực tuyến.

Từ ngày 12/6/2018 sau khi nhận được 87% phiếu bầu từ đại biểu Quốc hội, Luật An ninh mạng được thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Vào ngày 12/06/2018, Luật An Ninh Mạng được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 87% phiếu bầu từ đại biểu.  Đến ngày 01/01/2029, luật chính thức có hiệu lực.

Luật an ninh mạng mới nhất - Tăng cường bảo vệ và duy trì trật tự an ninh mạng
Luật an ninh mạng mới nhất – Tăng cường bảo vệ và duy trì trật tự an ninh mạng

Xem thêm: Tìm hiểu về dịch vụ tư vấn luật an ninh mạng

Một số điểm nổi bật của luật an ninh mạng mới nhất

Nghiêm cấm đăng tải thông tin sai sự thật

Theo Điều 8 của Luật An Ninh Mạng mới nhất, một loạt các hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì trật tự an toàn xã hội. Bao gồm:

  • Hành vi quy định vi phạm các quy định về an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội tại Điều 18.1 của Luật này.
  • Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  • Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới và phân biệt chủng tộc.
  • Thông tin không đúng sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.
  • Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội và sức khỏe của cộng đồng.
  • Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

Những quy định này nhằm đảm bảo môi trường mạng lành mạnh, an toàn và tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời bảo vệ an ninh quốc gia và quyền lợi của cộng đồng.

Luật an ninh mạng mới nhất - Tăng cường bảo vệ và duy trì trật tự an ninh mạng
Luật an ninh mạng mới nhất – Tăng cường bảo vệ và duy trì trật tự an ninh mạng

Yêu cầu lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam theo Luật An Ninh Mạng

Theo Điều 26.3 của Luật An Ninh Mạng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam, bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, đều phải tuân thủ quy định lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam. Cụ thể, các yêu cầu đặt ra như sau:

Hoạt động thu thập, khai thác, phân tích dữ liệu

Các doanh nghiệp phải có hoạt động liên quan đến việc thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ và dữ liệu do người sử dụng tại Việt Nam tạo ra.

Dữ liệu từ các hoạt động nêu trên phải được lưu trữ tại Việt Nam trong thời gian quy định bởi Chính phủ nhằm đảm bảo an toàn và quản lý hiệu quả các thông tin nhạy cảm và quan trọng liên quan đến người dùng và môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp nước ngoài, luật đề cập đến yêu cầu phải thiết lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam. Điều này nhằm tăng cường sự giám sát và quản lý trực tiếp từ phía chính quyền Việt Nam đối với các hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn.

Các yêu cầu này thể hiện sự chú trọng của Chính phủ Việt Nam đối với quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân, mối quan hệ người dùng và an toàn của không gian mạng trong nước.

Luật an ninh mạng mới nhất - Tăng cường bảo vệ và duy trì trật tự an ninh mạng
Luật an ninh mạng mới nhất – Tăng cường bảo vệ và duy trì trật tự an ninh mạng

Quy định ngừng cung cấp dịch vụ và cung cấp thông tin người dùng theo luật an ninh mạng

Luật An Ninh Mạng đặt ra một số quy định cụ thể liên quan đến việc ngừng cung cấp dịch vụ mạng và cung cấp thông tin người dùng trong các trường hợp có yêu cầu từ cơ quan chức năng:

  • Ngay khi có yêu cầu từ cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Lực lượng bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và mạng viễn thông phải ngừng cung cấp các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng cho các tổ chức hoặc cá nhân đã đăng tải các thông tin bị cấm theo quy định.
  • Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng phải chịu trách nhiệm xác thực thông tin của người dùng khi đăng ký tài khoản số, đảm bảo bảo mật thông tin và tài khoản của người dùng theo quy định.
  • Doanh nghiệp phải sẵn sàng cung cấp toàn bộ thông tin của người dùng cho Lực lượng bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu, nhằm hỗ trợ công tác điều tra và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Những biện pháp này nhằm đảm bảo sự tuân thủ, hợp tác của doanh nghiệp trong việc duy trì an ninh mạng và xử lý các vấn đề liên quan đến vi phạm pháp luật trên không gian mạng tại Việt Nam.

Luật an ninh mạng mới nhất - Tăng cường bảo vệ và duy trì trật tự an ninh mạng
Luật an ninh mạng mới nhất – Tăng cường bảo vệ và duy trì trật tự an ninh mạng

Xử lý thông tin vi phạm trên mạng

Các doanh nghiệp phải ngăn chặn và xóa bỏ mọi thông tin vi phạm trên mạng trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu từ cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Lực lượng bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an.

Đồng thời, doanh nghiệp cần lưu lại nhật ký người dùng trên hệ thống để phục vụ quá trình điều tra và xử lý hành vi vi phạm.

Bảo vệ trẻ em trên mạng

Trẻ em có quyền được bảo vệ, tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động trên không gian mạng một cách an toàn.

Chủ quản hệ thống thông tin và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng có trách nhiệm kiểm soát nội dung thông tin để bảo vệ quyền của trẻ em.

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng phải phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo quyền lợi và an toàn của trẻ em.

Các cơ quan, tổ chức, cha mẹ, giáo viên, và người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm bảo vệ quyền và an toàn của trẻ em khi tham gia không gian mạng.

Lực lượng chuyên trách và các cơ quan chức năng phải áp dụng biện pháp để phòng ngừa, phát hiện, và xử lý nghiêm hành vi gây nguy hại cho trẻ em trên không gian mạng.

Những quy định của Luật An Ninh Mạng mới nhất này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em và xử lý thông tin vi phạm trên mạng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Luật an ninh mạng mới nhất - Tăng cường bảo vệ và duy trì trật tự an ninh mạng
Luật an ninh mạng mới nhất – Tăng cường bảo vệ và duy trì trật tự an ninh mạng

Có thể thấy Luật An Ninh Mạng mới nhất mang đến một không gian mạng phát triển bền vững, nơi mà sự an toàn và tích cực được đặt lên hàng đầu. Việc chúng ta hiểu rõ và chấp hành đúng những quy định của luật sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của nền công nghiệp số và an ninh mạng quốc gia.

Trên đây là các thông tin tham khảo về Luật An Ninh Mạng mới nhất. Để được tư vấn chi tiết hơn về lĩnh vực này, quý khách hãy liên hệ đến GV Lawyers theo số hotline: 028 3622 3555 hoặc email đến địa chỉ info@gvlawyers.com.vn

Xem thêm: Bảo vệ dữ liệu cá nhân, tầm quan trọng trong thời đại số

Rate this post
Scroll to Top