Tìm hiểu lợi nhuận chưa phân phối là gì?

Tìm hiểu lợi nhuận chưa phân phối là gì?  

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là một yếu tố quan trọng trong các báo cáo tài chính. Trong bài viết này, Global Vietnam Lawyers sẽ giúp bạn hiểu thêm về lợi nhuận chưa phân phối là gì và những nội dung khác liên quan. Hãy cùng Global Vietnam Lawyers tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

I. Lợi nhuận chưa phân phối là gì?

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là biểu hiện của lãi hoặc lỗ sau thuế chưa được quyết toán tại thời điểm báo cáo.

Trên báo cáo tài chính, chỉ tiêu này thường xuất hiện dưới dạng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Mã số 421) trên Bảng cân đối kế toán, theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Mã số 417) theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Nếu tài khoản 421 có số dư Nợ, giá trị này được ghi với dấu âm trong ngoặc đơn (…).

loi nhuan chua phan phoi la gi 5

II. Một số thông tin về lợi nhuận chưa phân phối  

1. Lợi nhuận chưa phân phối là tài sản hay nguồn vốn?

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thể hiện bản chất của kết quả kinh doanh và cách doanh nghiệp phân chia lợi nhuận cũng như xử lý lỗ.

Mọi hoạt động theo dõi và hạch toán liên quan đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thường được thực hiện tại tài khoản 421, thuộc nhóm tài khoản vốn chủ sở hữu.

Trên Bảng cân đối kế toán, thông tin về lợi nhuận chưa phân phối được thể hiện ở chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thuộc nhóm D – Vốn chủ sở hữu. Tổng cộng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đóng vai trò quan trọng như một nguồn vốn quan trọng của doanh nghiệp.

Tìm hiểu lợi nhuận chưa phân phối là gì?
Tìm hiểu lợi nhuận chưa phân phối là gì?

Xem thêm: Ban kiểm soát trong Công ty Cổ phần

2. Lợi nhuận chưa phân phối được dùng để làm gì?

Quyền quyết định về việc sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cơ bản thuộc về chủ sở hữu doanh nghiệp, bao gồm người góp vốn và cổ đông. Hiện tại, không có quy định cụ thể về cách phân phối hoặc sử dụng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, cũng như xử lý lỗ.

Tuy nhiên, nguyên tắc này thường được chi tiết trong Điều lệ công ty để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình quyết định này.

Tại các doanh nghiệp khác nhau, nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh có sự biến động. Tuy nhiên, quá trình xử lý lỗ và phân chia lợi nhuận đều đòi hỏi sự rõ ràng, mạch lạc và tuân thủ đúng các quy định và chính sách tài chính hiện hành.

a/ Về xử lý lỗ

Hệ thống quản trị nội bộ của doanh nghiệp cần theo dõi số lỗ tính thuế và số lỗ không tính thuế. Khi chuyển lỗ theo quy định pháp luật, doanh nghiệp chỉ được chuyển phần lỗ tính thuế để giảm trừ số thuế phải nộp trong tương lai.

b/ Về phân chia lợi nhuận

Thường thì các doanh nghiệp sẽ ưu tiên phân chia lợi nhuận theo thứ tự sau:

  1. Sử dụng đầu tư, tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp: Quyết định này căn cứ vào phương án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh, do các chủ sở hữu quyết định. Giá trị sử dụng có thể dao động từ 50% tới 90% lợi nhuận chưa phân phối.
  2. Trích lập các quỹ (quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi …): Mức trích lập thường theo tỷ lệ được quy định trong Điều lệ công ty hoặc Quy chế quản lý tài chính.
  3. Phân chia lợi nhuận cho các thành viên góp vốn hoặc chia cổ tức cho các cổ đông: Phần giá trị lợi nhuận còn lại sau khi thực hiện các bước trên sẽ được sử dụng để chia cho các thành viên góp vốn hoặc cổ đông dưới dạng cổ tức.

Khi thực hiện phân chia lợi nhuận, doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng các khoản mục phi tiền tệ có thể ảnh hưởng đến luồng tiền và khả năng chi trả cổ tức, lợi nhuận của doanh nghiệp, như lãi do đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn, đánh giá lại các khoản tiền tệ, đánh giá lại các công cụ tài chính và các khoản mục phi tiền tệ khác.

Tìm hiểu lợi nhuận chưa phân phối là gì?

3. Nghĩa vụ thuế khi sử dụng lợi nhuận chưa phân phối là gì?

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là chỉ số thể hiện kết quả kinh doanh (lãi hoặc lỗ) sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là một trong những thông tin quan trọng trên Bảng cân đối kế toán, được người đọc báo cáo tài chính, đặc biệt là người góp vốn và cổ đông, quan tâm đặc biệt.

Vì vậy, doanh nghiệp cần chú ý và hiểu rõ về bản chất, quy trình hạch toán, và xử lý kế toán cũng như các vấn đề liên quan đến thuế.

loi nhuan chua phan phoi la giIII. Kết luận 

Thông qua việc tìm hiểu về lợi nhuận chưa phân phối là gì hy vọng bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về tác động của lợi nhuận chưa phân phối đối với kết quả kinh doanh. Điều này giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về nguồn vốn, quyết định phân phối lợi nhuận, và quản lý tài chính một cách hiệu quả.

Để nhận tư vấn chi tiết về sử dụng và phân chia lợi nhuận trong kinh doanh quý khách vui lòng liên hệ đến số hotline 028 3622 3555 hoặc gửi yêu cầu tư vấn đến địa chỉ email info@gvlawyers.com.vn

Xem thêm:

Doanh nghiệp có cần phải đăng ký ngành nghề kinh doanh?

Bốn nguy cơ của người quản lý Công ty Cổ phần

Rate this post
Scroll to Top