webinar gvl lawyer thuan 4 1

Hội thảo trực tuyến: Chuyển đổi số – những điểm pháp lý quan trọng nhằm tận dụng cơ hội từ hiệp định EVFTA

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Châu Âu (EVFTA) đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2020. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Việt Nam tiếp cận các thông tin hữu ích và kịp thời về xu hướng chuyển đổi số hoạt động kinh doanh, nhằm nắm bắt tốt hơn các cơ hội mà EVFTA mang đến, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức Chương trình hội thảo trực tuyến ngày 26 tháng 08 năm 2020 mang tên: Chuyển đổi số và những điểm pháp lý quan trọng nhằm tận dụng cơ hội từ Hiệp định EVFTA.

webinar gvl lawyer thuan 3

Buổi hội thảo trực tuyến lần này có sự tham gia của Luật sư Thành viên của GV Lawyers – ông Đinh Quang Thuận. Luật sư Thuận đã trình bày và phân tích các vấn đề liên quan đến xu hướng giao kết hợp đồng điện tử, và những vấn đề pháp lý tiềm ẩn rủi ro khi thực hiện giao dịch điện tử thông qua chủ đề: “Vấn đề pháp lý trong thực hiện giao dịch điện tử – Sự ảnh hưởng từ các nguyên tắc EVFTA”.

Để xem thêm thông tin về các chương trình hội thảo và sự kiện hữu ích do VIAC tổ chức, vui lòng truy cập: https://www.viac.vn/tin-tuc-su-kien.html

webinar gvl lawyer thuan 1

Scroll to Top