MicrosoftTeams image

Hội thảo: Hướng tới triển khai thành công quy định EPR tại Việt Nam

Ngày 26/10 vừa qua, Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (Packaging Recycling Organization Vietnam – PRO Việt Nam) đã tổ chức buổi Hội thảo Hướng tới triển khai thành công quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (Extended Producer Responsibility – EPR) tại Việt Nam. Sự kiện đã thu hút đông đảo sự tham gia của các thành viên, các doanh nghiệp sản xuất, các công ty và tổ chức về môi trường đô thị, tái chế chất thải.

Bắt đầu từ ngày 01/01/2024, Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á thực hiện quy định EPR. Theo đó, trách nhiệm của nhà sản xuất được mở rộng tới giai đoạn quản lý bao bì sản phẩm của mình khi thải bỏ ra môi trường. EPR được đánh giá là công cụ quan trọng trong quản lý chất thải rắn, và là động lực thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Việc triển khai triển khai EPR hiệu quả vừa giúp giảm áp lực lên môi trường tự nhiên, mặt khác mang lại hiệu quả kinh tế, giúp thay đổi nhận thức trong xã hội, kích thích sự đổi mới và là một nỗ lực đáng kể của quốc gia trong việc giữ gìn nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau.

Buổi hội thảo được xem là cơ hội để tất cả các bên liên quan cùng gặp gỡ, trao đổi và đóng góp ý kiến về cách thức phát triển hiệu quả cùng những giải pháp thực thi trong lộ trình chuẩn bị và triển khai EPR tại Việt Nam.

Global Vietnam Lawyers tự hào là đơn vị tư vấn pháp lý duy nhất đã đồng hành cùng PRO Việt Nam trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ và sứ mệnh bảo vệ môi trường, thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn phát triển bền vững.

Rate this post
Scroll to Top