vbi fast track gvl2020 00

GV LAWYERS Nỗ Lực Cùng VBI FAST TRACK Thúc Đẩy Cơ Hội Hợp Tác Đầu Tư Trong Và Ngoài Nước Cho Các Nhà Đầu Tư

VBI Fast Track có tên gọi đầy đủ là “Nhóm hỗ trợ xúc tiến nhanh cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam” được thành lập ngày 07/7/2020 bởi các thành viên sáng lập là các doanh nhân, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước trên cơ sở tuân thủ đầy đủ nguyên tắc minh bạch, không vì mục tiêu lợi nhuận và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Bên cạnh mục tiêu chính là chung tay cùng Chính phủ đưa ra các giải pháp và hành động nhằm giúp phục hồi và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, VBI Fast Track sẽ tập trung hướng đến việc tư vấn và hỗ trợ xúc tiến đầu tư cho Chính phủ Việt Nam, nhà đầu tư trong và ngoài nước về cơ chế, chính sách trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, v.v. Gắn bó với VBI Fast Track từ những ngày đầu tiên, GV Lawyers vinh dự là một trong các thành viên tham gia trực tiếp vào hoạt động của VBI Fast Track để góp phần hỗ trợ VBI Fast Track hiện thực hóa mục tiêu, tầm nhìn này.

Ngày 20/8/2020 vừa qua, VBI Fast Track đã ký kết biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham Việt Nam) trước sự chứng kiến của Đại sứ Hoa Kỳ Kritenbrink từ Hà Nội, Việt Nam, để tạo điều kiện thúc đẩy các khoản đầu tư lớn của nước ngoài vào Việt Nam, và mong muốn chào đón nhiều hơn nữa đầu tư của Mỹ vào Việt Nam.

vbi fast track gvl2020 01

Thông tin thêm về VBI Fast Track tại đây: https://tuoitre.vn/toi-muon-thay-nhieu-doanh-nghiep-my-den-viet-nam-hon-nua-20200820192210363.htm

Scroll to Top