Giải quyết tranh chấp giữa các thành viên góp vốn trong công ty

Giải quyết tranh chấp giữa các thành viên góp vốn trong công ty

Tranh luận về vấn đề vốn giữa các thành viên trong công ty là một công thức cần thiết để tránh những tổn thất phức tạp có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Bài viết này Global Vietnam Lawyers sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách giải quyết tranh chấp giữa các thành viên góp vốn trong công ty cung cấp thông tin chi tiết về tài sản góp vốn.

I. Quy định về vốn và tài sản vốn 

Quy định chung về tài sản góp vốn được xác định theo Luật Doanh nghiệp 2020, Tài khoản 13, Điều 4, mô tả lời khuyên thủ công như việc đóng góp tài sản để hình thành thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm công việc thành lập mới hoặc Điều kiện vốn bổ sung cho công ty đã tồn tại.

Luật Doanh nghiệp 2020, Tài khoản 27, Điều 4, xác định phần vốn góp như tổng giá trị tài sản mà một thành viên đã cam kết hoặc góp ý vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ vốn được đo lường bằng tỷ lệ giữa các phần vốn góp của thành viên và điều kiện vốn của công ty.

Hình thức vốn của thành viên công ty, theo Luật Doanh nghiệp 2020, Tài khoản 1, Điều 34, có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ có thể chuyển đổi tự làm, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ , công nghệ, bí quyết kỹ thuật và tài sản có thể định giá bằng Đồng Việt Nam.

Góp vốn có thể thực hiện nhiều hình thức khác nhau như góp vốn bằng tiền mặt, phương tiện sản xuất, kinh doanh, quyền tài sản, tri thức, hoạt động hay công việc và chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn. Các hình thức này đều yêu cầu quy định và thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật.

Giải quyết tranh chấp giữa các thành viên góp vốn trong công ty
Giải quyết tranh chấp giữa các thành viên góp vốn trong công ty

Xem thêm: 5 bước để mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam

II. Giải quyết tranh chấp giữa các thành viên góp vốn trong công ty

Trong các cuộc xung đột giữa các công ty thành viên liên quan đến tài sản góp vốn, nguyên nhân thường xuất phát từ một số thành viên không thực hiện đúng nghĩa vụ góp vốn hoặc thực hiện góp vốn không góp theo cam kết về số lượng , thời gian, hoặc loại tài sản vốn. Những thành viên không cộng thủ quy định điều này sẽ phải cam chịu trách nhiệm thiệt hại cho công ty. Hoặc họ có thể thảo luận lại với công ty về cam kết góp vốn và đồng thời phải bồi thường những tổn thất phức tạp do hành động của họ gây ra cho công ty.

1. Phương thức giải quyết tranh chấp chấp nhận 

 • thương mại
 • Hoà giải
 • Trọng tài thương mại
 • Hát tụng tại Tòa án

2. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên góp vốn trong công ty

 • Tổ chức cuộc đàm phán và hòa giải giữa các thành viên công ty để giải quyết tranh chấp về tài sản góp vốn.
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến tài sản góp vốn, đảm bảo góp thủ quy định pháp luật.
 • Uỷ quyền cho công ty trực tiếp giải quyết tranh chấp giữa các thành viên về tài sản góp vốn.
 • Đảm bảo việc loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro pháp lý để tối ưu hóa quyền lợi của khách hàng khi giải quyết chấp nhận tranh chấp.
Giải quyết tranh chấp giữa các thành viên góp vốn trong công ty
Giải quyết tranh chấp giữa các thành viên góp vốn trong công ty

III. Global Vietnam Lawyers cam kết về pháp lý dịch vụ

Tại Global Vietnam Lawyers , chúng tôi hoạt động dựa trên nguyên tắc coi công việc của khách hàng như nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi. Điều này có thể thực hiện được bằng cam kết của chúng tôi như sau:

 • Bảo vệ bí mật thông tin của khách hàng.
 • Báo cáo chi tiết phát sinh một cách rõ ràng, đầy đủ và trung thực.
 • Trả lời đúng thời hạn cam kết theo yêu cầu của khách hàng.
 • Hết lòng phục vụ lợi ích của khách hàng, trừ khi có yêu cầu vi phạm pháp luật hoặc đạo đức xã hội.
Giải quyết tranh chấp giữa các thành viên góp vốn trong công ty
Giải quyết tranh chấp giữa các thành viên góp vốn trong công ty

IV. Kết luận  

Bài viết là thông tin tham khảo về giải quyết tranh chấp giữa các thành viên góp vốn trong công ty. Để nhận tư vấn chi tiết về góp vốn trong công ty quý khách vui lòng liên hệ đến số đường dây nóng 028 3622 3555 hoặc gửi yêu cầu tư vấn đến địa chỉ email info@gvlawyers.com.vn .

Xem thêm:

Đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài

Điều kiện vốn: thế nào lớn là nhỏ?

 

Rate this post
Scroll to Top