giai quyet tranh chap bang trong tai thuong mai1

5 ưu điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài Thương mại là phương thức giải quyết các tranh chấp ngoài Tòa án ngày càng phổ biến và được các doanh nghiệp lựa chọn. Vậy giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại có ưu và nhược điểm ra sao? Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại là gì?….Quý khách hãy tham khảo nội dung mà GV Lawyers đã chia sẻ dưới đây.

giai quyet tranh chap bang trong tai thuong mai
5 ưu điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Hiểu rõ về Trọng tài Thương mại

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại 2010 có nêu rõ: Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định Luật Trọng tài thương mại 2010.

Trong đó:

 • Trọng tài quy chế là hình thức giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài theo quy định Luật Trọng tài thương mại 2010 và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài đó. (Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Trọng tài thương mại 2010)
 • Trọng tài vụ việc là hình thức giải quyết tranh chấp theo quy định Luật Trọng tài thương mại 2010 và trình tự, thủ tục do các bên thỏa thuận. (Theo Khoản 7, Điều 3, Luật Trọng tài thương mại 2010)
giai quyet tranh chap bang trong tai thuong mai1
Hiểu rõ về trọng tài thương mại

5 ưu điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Thủ tục nhanh gọn

Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại được thực hiện tiện lợi, nhanh chóng, thể hiện tính chất đơn giản, linh hoạt về mặt tố tụng. Các bên có thể chủ động về mặt thời gian, địa điểm giải quyết tranh chấp, không trải qua nhiều cấp xét xử, cho nên chủ động tiết kiệm về thời gian và chi phí cho các chủ thể tranh chấp.

Quyền lựa chọn của hai bên tranh chấp

Khả năng chỉ định trọng tài viên thành lập Hội đồng trọng tài giải quyết vụ việc giúp các bên lựa chọn được trọng tài viên nhiều kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc vấn đề đang tranh chấp để từ đó có thể giải quyết vụ việc nhanh chóng và chính xác.

Bảo mật thông tin

Nguyên tắc trọng tài xét xử không công khai, phần nào giúp các bên giữ được uy tín trên thương trường. Đây được coi là ưu điểm được các bên tranh chấp ưa chuộng nhất.

Các ưu điểm khác

Các bên tranh chấp có khả năng tác động đến quá trình trọng tài, kiểm soát được việc cung cấp các chứng cứ của mình và điều này giúp các bên giữ được bí quyết kinh doanh.

Trọng tài khi giải quyết tranh chấp nhân danh ý chí của các bên nên rất phù hợp để giải quyết các tranh chấp có yếu tố nước ngoài.

giai quyet tranh chap bang trong tai thuong mai2
5 ưu điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Nhược điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Nên cạnh những ưu điểm được nêu trên, thì giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại cũng tồn tại những nhược điểm như:

 • Do trọng tài tuyên án chỉ sau 01 cấp xét xử duy nhất nên đôi khi các quyết định được đưa ra của trọng tài là không chính xác, gây thiệt hại đối với doanh nghiệp.
 • Trong các trường hợp cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhằm đảm bảo chứng cứ, trọng tài không thể đưa ra quyết định mang tính chất bắt buộc về điều đó mà phải yêu cầu Tòa án thi hành các phán quyết của mình.
 • Trong thực tiễn thực hiện các quyết định của trọng tài hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức tự nguyện của các bên. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong nước hiện nay còn chưa coi trọng việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại nên vẫn chưa có ý thức tự giác thực hiện.
 • Khi không đạt được thỏa thuận sử dụng trọng tài thương mại để giải quyết tranh chấp kinh doanh thì khi xảy ra tranh chấp, trọng tài không có thẩm quyền giải quyết ngay cả khi doanh nghiệp có ý định đó.
giai quyet tranh chap bang trong tai thuong mai3
Nhược điểm của giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại 

Theo Điều 5 trong Luật Trọng tài thương mại 2010 có quy định như sau:

 1. Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
 2. Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 3. Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
giai quyet tranh chap bang trong tai thuong mai4
Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại được thực hiện theo trình tự thủ tục sau:

Nộp đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo

– Trường hợp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện và gửi cho bị đơn.

– Thông báo đơn khởi kiện: Nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, các tài liệu kèm theo và chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài, Trung tâm trọng tài phải gửi cho bị đơn bản sao đơn khởi kiện của nguyên đơn và những tài liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 30 của Luật Trọng tài thương mại 2010.

– Thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài: trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác, thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là 02 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

(Theo Điều 30, Điều 32 và Điều 33 Luật Trọng tài thương mại 2010)

Bị đơn nộp bản tự bảo vệ

– Đối với vụ tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài, nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo thì Bị đơn phải gửi cho Trung tâm trọng tài bản tự bảo vệ. Theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, thời hạn này có thể được Trung tâm trọng tài gia hạn căn cứ vào tình tiết cụ thể của vụ việc.

–  Đối với vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nếu các bên không có thỏa thuận khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn và các tài liệu kèm theo thì Bị đơn phải gửi cho nguyên đơn và Trọng tài viên bản tự bảo vệ, tên và địa chỉ của người mà mình chọn làm Trọng tài viên

(Theo khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 35 Luật Trọng tài thương mại 2010)

Thành lập Hội đồng trọng tài 

– Thành phần Hội đồng trọng tài có thể bao gồm một hoặc nhiều Trọng tài viên theo sự thỏa thuận của các bên.

– Trường hợp các bên không có thoả thuận về số lượng Trọng tài viên thì Hội đồng trọng tài bao gồm ba Trọng tài viên.

(Theo Điều 39 Luật Trọng tài thương mại 2010)

Mở phiên họp giải quyết tranh chấp

– Phiên họp giải quyết tranh chấp được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

– Các bên có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp; có quyền mời người làm chứng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

– Trong trường hợp có sự đồng ý của các bên, Hội đồng trọng tài có thể cho phép những người khác tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp.

– Trình tự, thủ tục tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp do quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài quy định; đối với Trọng tài vụ việc do các bên thỏa thuận.

(Theo Điều 55 Luật Trọng tài thương mại 2010)

Hoà giải

Theo Điều 58, Luật Trọng tài thương mại 2010 có nếu rõ:

Theo yêu cầu của các bên, Hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp. Khi các bên thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết trong vụ tranh chấp thì Hội đồng trọng tài lập biên bản hoà giải thành có chữ ký của các bên và xác nhận của các Trọng tài viên. Hội đồng trọng tài ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Quyết định này là chung thẩm và có giá trị như phán quyết trọng tài.

Hội đồng trọng tài ra phán quyết

Theo Điều 60, Luật Trọng tài thương mại 2010 có nếu rõ:

 1. Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số.
 2. Trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài.

Trên đây là những thông tin chia sẻ về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại để Quý khách tham khảo. Nếu cần hỗ trợ tư vấn chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến Luật, Quý khách hãy liên hệ đến GV Lawyers qua thông tin chi tiết bên dưới website. 

Scroll to Top