Điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là gì? Thời hạn bảo hộ là bao lâu?

Điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là gì? Thời hạn bảo hộ là bao lâu? 

Để đạt được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu nổi tiếng), cá nhân và tổ chức cần thực hiện quy trình đăng ký và nhận văn bằng bảo hộ. Vậy điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là gì? Thời hạn bảo hộ là bao lâu? Tất cả sẽ được Global Vietnam Lawyers tổng hợp trong bài viết dưới đây. 

I. Điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là gì? 

Theo định nghĩa trong Luật Sở hữu Trí tuệ, nhãn hiệu được xác định là dấu hiệu sử dụng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ giữa các tổ chức và cá nhân khác nhau. Để nhãn hiệu này được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu, cá nhân và tổ chức sở hữu đó phải tuân thủ quy trình đăng ký nhãn hiệu.

Theo Điều 72 của Luật Sở hữu Trí tuệ, điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sẽ bao gồm những điều kiện sau đây:

  1. Hình thức thể hiện: Dấu hiệu có thể nhìn thấy và được biểu hiện dưới các dạng như chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp giữa chúng. Các yếu tố này có thể sử dụng một hoặc nhiều màu sắc hoặc thậm chí dưới dạng âm thanh hay đồ họa.
  2. Khả năng phân biệt: Nhãn hiệu cần có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ thể đăng ký so với những chủ thể khác. Điều này có nghĩa là nhãn hiệu phải có những yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ, hoặc sự kết hợp của chúng tạo ra một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ, và không thuộc các trường hợp không có khả năng phân biệt.
Điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là gì? Thời hạn bảo hộ là bao lâu?
Điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là gì? Thời hạn bảo hộ là bao lâu?

II. Có bắt buộc đăng ký mới được bảo hộ nhãn hiệu 

Theo Điều 6, Khoản 3 của Luật Sở hữu Trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập như sau:

  1. Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu thông thường: Được xác lập dựa trên quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan có thẩm quyền hoặc được công nhận qua đăng ký quốc tế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
  2. Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng: Được xác lập dựa trên sự sử dụng, không phụ thuộc vào việc tổ chức hay cá nhân sở hữu nhãn hiệu này đã thực hiện thủ tục đăng ký hay không.

Do đó, việc bảo hộ pháp luật có thể không yêu cầu thủ tục đăng ký đối với một số nhãn hiệu, đặc biệt là nhãn hiệu nổi tiếng. Trường hợp này chỉ áp dụng cho nhãn hiệu được coi là nổi tiếng, tức là nhãn hiệu mà công chúng biết đến rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo Điều 75 của Luật Sở hữu Trí tuệ, việc xác định một nhãn hiệu là nổi tiếng dựa trên một số tiêu chí sau đây:

  • Số lượng người tiêu dùng biết đến: Thông qua mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo.
  • Phạm vi lãnh thổ lưu hành: Đối với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.
  • Doanh số bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ: Lượng hàng hoá đã được bán ra hoặc lượng dịch vụ đã được cung cấp.
  • Thời gian sử dụng liên tục: Nhãn hiệu đã tồn tại trong thời gian dài.
  • Mức độ uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.
Điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là gì? Thời hạn bảo hộ là bao lâu? 
Điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là gì? Thời hạn bảo hộ là bao lâu?

Xem thêm: M&A – giao dịch mua bán & sáp nhập doanh nghiệp/ dự án

III. Nhãn hiệu đã đăng ký được bảo hộ trong bao lâu?

Khi cá nhân hoặc tổ chức đăng ký nhãn hiệu và đáp ứng các điều kiện để nhận bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Thời hạn sử dụng của giấy chứng nhận được quy định cụ thể theo Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ như sau:

Theo quy định, giấy chứng nhận điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết mười năm, bắt đầu từ ngày nộp đơn. Nếu muốn tiếp tục “độc quyền” sử dụng nhãn hiệu, cá nhân hoặc tổ chức có thể thực hiện gia hạn, mỗi lần gia hạn là mười năm.

Do đó, nhãn hiệu sẽ được bảo hộ trong khoảng thời gian tính từ ngày cấp giấy chứng nhận đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký. Đồng thời, để gia hạn, người đăng ký cần thực hiện thủ tục theo quy định của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN. Đơn yêu cầu gia hạn phải được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn 06 tháng trước ngày giấy chứng nhận hết hiệu lực, đồng thời cần thanh toán các loại phí và lệ phí liên quan.

Trong trường hợp việc nộp đơn gia hạn được thực hiện sau thời hạn quy định, cá nhân hoặc tổ chức sẽ phải nộp 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng trễ so với thời hạn quy định.

Điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là gì? Thời hạn bảo hộ là bao lâu? 
Điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là gì? Thời hạn bảo hộ là bao lâu?

IV. Kết luận 

Điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được quy định để đảm bảo tính độc quyền và pháp lý của nhãn hiệu đó. Hệ thống bảo hộ nhãn hiệu không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu mà còn góp phần thúc đẩy sự đổi mới và phát triển bền vững trong kinh doanh và thương mại.

Để nhận tư vấn chi tiết về tư vấn và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quý khách vui lòng liên hệ đến số hotline 028 3622 3555 hoặc gửi yêu cầu tư vấn đến địa chỉ email info@gvlawyers.com.vn.

Xem thêm: 

Xin cấp hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư

Tăng vốn đầu tư, tăng vốn điều lệ doanh nghiệp

Rate this post
Scroll to Top