enalert

Condotel sẽ được xem xét cấp cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình

Liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú (Condotel) được dư luận quan tâm trong suốt thời gian qua, vào ngày 14/02/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 703/BTNMT-TCQLĐĐ (“Công văn 703”) gửi đến các Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về việc sử dụng đất và việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (“Giấy Chứng Nhận”) cho các sản phẩm bất động sản nói trên. Theo đó, Công văn số 703/BTNMT-TCQLĐĐ có một số nội dung đáng chú ý như  sau:

  1. Về chế độ sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất
  • Theo Điều 48 của Luật Du lịch năm 2017 thì căn hộ du lịch, biệt thự du lịch là cơ sở lưu trú du lịch và việc kinh doanh dịch vụ lưu trú tại các căn hộ du lịch, biệt thự du lịch thuộc loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch và thuộc nhóm ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống quy định tại Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.
  • Tại Điều 10.2.đ của Luật Đất đai 2013 và quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, thì việc sử dụng đất vào mục đích kinh doanh dịch vụ thuộc loại đất thương mại, dịch vụ. Đồng thời, chế độ sử dụng đất thương mại, dịch vụ thực hiện theo quy định tại Điều 153 của Luật Đất đai 2013.
  • Thời hạn cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin thuê đất nhưng không quá 50 năm.
  • Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn cho thuê đất không quá 70 năm.
  • Khi hết thời hạn nói trên, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất.
  1. Về việc cấp Giấy Chứng Nhận
  • Trong trường hợp các dự án có công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch có đủ điều kiện được chuyển nhượng theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản thì việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho bên nhận chuyển nhượng được thực hiện theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Điều 2.22 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.
  • Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận được quy định tại Điều 70, Điều 79 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Điều 8, Điều 9 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT và Điều 6.8 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.

Giải pháp thúc đẩy thị trường hữu hiệu?

Công văn 703 tham chiếu đến những quy định pháp luật từ các nghị định và thông tư trước đó để hướng dẫn rõ ràng việc cấp Giấy Chứng Nhận cho Condotel vốn lâu nay đang là nỗi lo lắng của người mua loại bất động sản này. Với việc được xem xét cấp sổ hồng, tâm lý của người mua Condotel sẽ là an tâm hơn khi quyền sở hữu được công nhận bằng chứng thư pháp lý do Nhà nước cấp thay vì chỉ cầm trên tay hợp đồng mua bán Condotel.

Tuy nhiên, không như quyền sử dụng đất của người mua căn hộ chung cư là ổn định lâu dài, quyền sử dụng đất của người mua Condotel vẫn là thuê chung theo thời hạn dự án. Vì vậy, vẫn sẽ còn đó câu hỏi về quyền sở hữu Condotel, quyền sử dụng đất khi hết thời hạn dự án nếu không được gia hạn.

Nói cách khác, Công văn 703 hướng dẫn về thủ tuc cấp Giấy Chứng Nhận, nhưng có thật sự tạo cú hích giải phóng hàng tồn kho, tăng cầu cho thị trường Condotel hay không thì phải còn chờ nhìn vào kết quả kinh doanh sắp tới của thị trường.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top