Quy định về chuyển giao công nghệ quốc tế mới nhất (3)

Quy định về chuyển giao công nghệ quốc tế mới nhất

Mời các bạn tham khảo nội dung bài đọc dưới đây để hiểu rõ hơn về quy định về chuyển giao công nghệ quốc tế hoặc có thể liên hệ ngay đến hotline 028 3622 3555 để nhận được tư vấn từ đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm tại GV Lawyers nhé!

Quy định về chuyển giao công nghệ quốc tế mới nhất
Quy định về chuyển giao công nghệ quốc tế mới nhất

Tìm hiểu về chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ.

Trong đó:

Chuyển giao quyền sở hữu công nghệ

Là việc chủ sở hữu công nghệ chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt công nghệ cho tổ chức, cá nhân khác. Trường hợp công nghệ là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thì việc chuyển giao quyền sở hữu công nghệ phải được thực hiện cùng với việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Chuyển giao quyền sử dụng công nghệ

Gồm tổ chức, cá nhân cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng công nghệ của mình. Phạm vi chuyển giao quyền sử dụng công nghệ do các bên thỏa thuận bao gồm:

 • Độc quyền hoặc không độc quyền sử dụng công nghệ;
 • Được chuyển giao lại hoặc không được chuyển giao lại quyền sử dụng công nghệ cho bên thứ ba;
 • Lĩnh vực sử dụng công nghệ;
 • Quyền được cải tiến công nghệ, quyền được nhận thông tin cải tiến công nghệ;
 • Độc quyền hoặc không độc quyền phân phối, bán sản phẩm do công nghệ được chuyển giao tạo ra;
 • Phạm vi lãnh thổ được bán sản phẩm do công nghệ được chuyển giao tạo ra;
 • Các quyền khác liên quan đến công nghệ được chuyển giao.

Trường hợp công nghệ là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thì việc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ phải được thực hiện cùng với việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Tìm hiểu về chuyển giao công nghệ
Tìm hiểu về chuyển giao công nghệ

Quy định về chuyển giao công nghệ quốc tế mới nhất

Quy định về chuyển giao công nghệ quốc tế thường được điều chỉnh bởi các hiệp định, luật pháp và các tổ chức quốc tế. Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng liên quan đến quy định chuyển giao công nghệ quốc tế:

Hiệp định thương mại và đầu tư quốc tế

Các hiệp định thương mại và đầu tư giữa các quốc gia thường có những điều khoản liên quan đến chuyển giao công nghệ. Điều này có thể bao gồm cam kết về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quản lý cơ chế cấp phép và chuyển giao công nghệ, cũng như việc hạn chế áp đặt các yêu cầu chuyển giao công nghệ mà có thể bắt buộc doanh nghiệp nước ngoài.

Luật pháp về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Luật pháp về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ như bằng sáng chế, bản quyền và nhãn hiệu có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chuyển giao công nghệ. Các quyền sở hữu trí tuệ này có thể được cấp phép hoặc chuyển giao theo các điều kiện và hạn chế cụ thể.

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

WTO có vai trò quan trọng trong việc quản lý thương mại quốc tế và chuyển giao công nghệ. Hiệp định về khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS Agreement) của WTO đề cập đến các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

Cơ quan và tổ chức quốc tế khác

Nhiều tổ chức quốc tế khác như Liên hợp quốc và UNESCO cũng có vai trò trong việc thúc đẩy và quản lý chuyển giao công nghệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực có liên quan đến phát triển bền vững và kết nối khoa học và công nghệ.

Chính sách quốc gia

Mỗi quốc gia có chính sách riêng về chuyển giao công nghệ, bao gồm cách thức quản lý, cấp phép và kiểm soát các hoạt động chuyển giao công nghệ tới hoặc từ các quốc gia khác.

Chuyển giao công nghệ xanh và phát triển bền vững

Trong thời gian gần đây, chuyển giao công nghệ xanh và các công nghệ liên quan đến phát triển bền vững đã nhận được sự quan tâm đặc biệt, và có thể có những quy định riêng để thúc đẩy chuyển giao các loại công nghệ này.

Quy định về chuyển giao công nghệ quốc tế mới nhất
Quy định về chuyển giao công nghệ quốc tế mới nhất

Tìm hiểu về đối tượng chuyển giao công nghệ

Đối tượng công nghệ được chuyển giao

 • Bí quyết kỹ thuật (là thông tin được tích luỹ, khám phá trong quá trình nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh của chủ sở hữu công nghệ có ý nghĩa quyết định chất lượng, khả năng cạnh tranh của công nghệ, sản phẩm công nghệ);
 • Kiến thức kỹ thuật về công nghệ được chuyển giao dưới dạng phương án công nghệ, quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương trình máy tính, thông tin dữ liệu;
 • Giải pháp hợp lý hoá sản xuất, đổi mới công nghệ.
Quy định về chuyển giao công nghệ quốc tế mới nhất (3)
Quy định về chuyển giao công nghệ quốc tế mới nhất (3)

Đối tượng công nghệ được chuyển giao có thể gắn hoặc không gắn với đối tượng sở hữu công nghiệp.

Đối tượng công nghệ được khuyến khích chuyển giao

 • Tạo ra sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao;
 • Tạo ra ngành công nghiệp, dịch vụ mới;
 • Tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu;
 • Sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo;
 • Bảo vệ sức khỏe con người;
 • Phòng, chống thiên tai, dịch bệnh;
 • Sản xuất sạch, thân thiện môi trường;
 • Phát triển ngành, nghề truyền thống.;

Đối tượng công nghệ hạn chế chuyển giao

 • Bảo vệ lợi ích quốc gia;
 • Bảo vệ sức khỏe con người;
 • Bảo vệ giá trị văn hoá dân tộc;
 • Bảo vệ động vật, thực vật, tài nguyên, môi trường;
 • Thực hiện quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Đối tượng công nghệ cấm chuyển giao

 • Công nghệ không đáp ứng các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo đảm sức khỏe con người, bảo vệ tài nguyên và môi trường;
 • Công nghệ tạo ra sản phẩm gây hậu quả xấu đến phát triển kinh tế – xã hội và ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
 • Công nghệ không được chuyển giao theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
 • Công nghệ thuộc Danh mục bí mật nhà nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trên đây là những thông tin tham khảo về quy định chuyển giao công nghệ quốc tế. Để được tư vấn và hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến quy định chuyển giao công nghệ quốc tế chi tiết nhất, quý khách vui lòng liên hệ đến GV Lawyers theo số hotline 028 3622 3555 nhé!

Xem thêm: Tìm hiểu về các quy định cạnh tranh quốc tế mới nhất

Rate this post
Scroll to Top