NORMAL iStockPhoto 1024px 1206091436

Chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng Covid-19

Đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đã lan rộng và bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và các nước, đối tác lớn của nước ta. Ở trong nước, dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; đời sống người dân gặp nhiều khó khăn; nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng và tình hình có thể phức tạp hơn nếu dịch bệnh kéo dài. Nhằm chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, góp phần ổn định xã hội, nhà nước thực hiện một số biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:
Chính sách 001 e1598870825985
Chính sách 002 e1598870887518
Chính sách 003 e1598870919787
Chính sách 004 e1598870952938
Chính sách 005 e1598870989294
Chính sách 006 e1598871020856
 
 

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top