Luật sư Trần Ngọc Thuyết đồng hành cùng Chương trình Công dân với pháp luật