vn capnhatphapluat 02 oct21

Cập Nhật Pháp Luật Số 02 | Tháng 10 Năm 2021

CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM THUẾ DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19

Ngày 19/10/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 (“Nghị quyết 406”) về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chịu tác động của dịch Covid-19. Nghị quyết 406 sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày ký, tức ngày 19/10/2021 với các chính sách hỗ trợ cụ thể như sau:

  1. Doanh nghiệp được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021

Theo khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 406, doanh nghiệp được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2019.

Đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021 thì không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.

  1. Doanh nghiệp được giảm 30% thuế giá trị gia tăng

Theo khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết 406, doanh nghiệp sẽ được  giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) như sau:

a. Lĩnh vực áp dụng:

Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí. Tuy vậy, hàng hóa, dịch vụ trong nhóm này không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

b. Mức giảm:

Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ.

Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.

c. Thời gian áp dụng: từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

  1. Doanh nghiệp được miễn tiền chậm nộp của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất và tiên thuê đất

Theo khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết 406, doanh nghiệp (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020 sẽ được miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất . Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp đã nộp tiền chậm nộp rồi thì sẽ không được miễn nộp các loại tiền chậm nộp nêu trên.

  1. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được miễn các loại thuế trong quý III và quý IV năm 2021

Theo khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết 406, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021.
Tuy nhiên, việc miễn thuế này sẽ không áp dụng đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top