quy chế lương thưởng công ty tnhh, cổ phần

Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 mới nhất

Mức lương tối thiểu vùng được hiểu là mức lương thấp nhất làm cơ sở để người lao động và doanh nghiệp thỏa thuận với nhau. Trong đó mức lương trả cho người lao động trong điều kiện làm việc bình thường, bảo đảm đủ thời gian làm việc trong tháng. Bắt đầu từ ngày 01/01/2021, mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng và được ấn định theo tháng, giờ mà không còn khái niệm ‘lương tối thiểu ngành’. Cụ thể như thế nào, hãy cùng Công ty Luật GV LAWYERS tìm hiểu trong bài viết “Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 mới nhất” dưới đây:

Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 cập nhật mới nhất

Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2021, mức lương tối thiểu vùng được quy định như sau:

Mức lương

Địa bàn áp dụng

4.420.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I

3.920.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II

3.430.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III

3.070.000 đồng/tháng

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV

Đối tượng nào được áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2021

  • Những cơ quan, tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài, và những cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê, mướn người lao động theo hợp đồng lao động.
  • Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và quản lý, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
  • Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được Bộ luật Lao động quy định.
  • Hợp tác xã, trang trại, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê người lao động theo hợp đồng lao động.

Áp dụng mức lương tối thiểu vùng vào Doanh nghiệp

Mức lương tối thiểu vùng khi áp dụng vào Doanh nghiệp phải đảm bảo:

a. Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất.

b. Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua đào tạo nghề, học nghề theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng cho người đã qua học nghề

Vùng 1

= 4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400 đồng/tháng

Vùng 2

= 3.920.000 + (3.920.000 x 7%) = 4.194.400 đồng/tháng

Vùng 3

= 3.430.000 + (3.430.000 x 7%) = 3.670.100 đồng/tháng

Vùng 4

    = 3.070.000 + (3.070.000 x 7%) = 3.284.900 đồng/tháng

Trên đây là mức lương tối thiểu vùng năm 2021 được cập nhật mới nhất. Bạn có thể tra cứu mức lương ở nơi bạn đang sinh sống thông qua bảng tra cứu bên trên. Hy vọng bài chia sẻ này sẽ mang đến cho bạn đọc một nguồn thông tin hữu ích.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top