841A1489

Buổi ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa GIBC và GV Lawyers

Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện quay phóng sự Buổi ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Công ty TNHH Tư Vấn Kinh Doanh Hội Nhập Toàn Cầu (GIBC) và Công ty TNHH Global Vietnam Lawyers (GV Lawyers).
Thứ 5, ngày 5/12/2019 Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV đã phát hành bản tin buổi trưa ghi lại những thước phim và hình ảnh về Buổi ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Công ty TNHH Tư Vấn Kinh Doanh Hội Nhập Toàn Cầu (GIBC) và Công ty TNHH Global Vietnam Lawyers (GV Lawyers) nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp dịch vụ tư vấn phát triển doanh nghiệp bền vững, trên cơ sở hài hòa các lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường; dịch vụ tư vấn quản trị công ty gia đình, bao gồm tư vấn pháp lý, tư vấn chiến lược và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, sát cánh cùng doanh nghiệp.

GIBC và GV Lawyers cùng tăng cường hỗ trợ, trao đổi thông tin, chia sẻ nguồn lực để khai thác tối đa tiềm năng, phát huy thế mạnh của mỗi bên, nâng cao chất lượng dịch vụ, và cung cấp các giải pháp đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tế kinh doanh, khả thi và mang lại hiệu quả kinh doanh cao cho các khách hàng doanh nghiệp.

Scroll to Top